Doc. dr. sc. Mirjana Hladika

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Mirjana Hladika
Ime i prezime
Mirjana Hladika
Kabinet
309-1
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Utorak: 08:00 - 10:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
Biografija

Ime i prezime: Mirjana Hladika
Sadašnje zvanje: Docentica
Katedra: Katedra za računovodstvo
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385-1-238-3116
Faks: +385-1-233-5633
Email: mhladika@efzg.hr
Website: www.racunovodstvo.efzg.hr

Europass CV - HR
Europass CV - ENG

OBRAZOVANJE

2009. - 2013. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb
2008. - 2009. PDSS  "Upravljačko računovodstvo i interna revizija", Ekonomski fakultet - Zagreb
2003. - 2007. Ekonomski fakultet - Zagreb, smjer Računovodstvo


DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

Rujan - studeni 2019. Edukacija Filozofskog fakulteta u Zagrebu "Osnaživanje temeljnih nastavničkih kompetencija visokoškolskih nastavnika"
Rujan 2019. Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Litva. ERASMUS+ - mobilnost nastavnog osoblja
Lipanj 2019. Radionica iz znanstveno-istraživačkih metoda "Partial Least Squares Structural Equation Modelling". Ekonomski fakultet u Zagrebu
Svibanj 2017. IASB  Workshop for Academics. IFRS Foundation, London, UK
Lipanj 2013. Znanstveno-stručna radionica "Accrual Accounting". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija
Studeni 2012. Hochschule fur Wirtschaft und Recht, Berlin, Njemačka. ERASMUS - mobilnost nastavnog osoblja
Prosinac 2010. Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje banaka i financijskih institucija
Prosinac 2010. Ovlašteni interni revizor, specijalist za područje gospodarstva
Travanj 2010. PhD Course "Government Accounting: CIGAR, U.S. and IPSASs". Bodo Graduate School of Business, Norveška
Prosinac 2009. Radionica "Cash vs. Accrual Accounting". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija
Listopad 2009. Radionica "PEFA PFM Performance Measurement Framework". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija
Veljača 2009. Radionica "International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)". Center of Excellence in Finance, Ljubljana, Slovenija


ZAPOSLENJE 

ožujak 2016. - docentica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb 
veljača 2013. - veljača 2016. viša asistentica, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb
prosinac 2007. -  siječanj 2013. znanstvena novakinja, Katedra za računovodstvo, Ekonomski fakultet - Zagreb


PRIZNANJA I NAGRADE

2017. Nagrada "Mijo Mirković" za znanstvenu knjigu "Računovodstvo financijskih instrumenata"
2014. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za najbolji doktorski rad iz područja računovodstva
2010. Nagrada Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika za najbolji specijalistički poslijediplomski rad iz područja računovodstva
2007. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom studija
2007. Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate na IV. godini studija  


PROJEKTI

Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj, suradnik na projektu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Hrvoje Perčević, 2018. - 2019.
Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj, voditelj projekta: doc. dr. sc. Mirjana Hladika, 2017.
Prijedlog modela riznice Grada Zagreba, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vesna Vašiček, 2008. - 2009.
Znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH - Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru u RH, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vesna Vašiček, 2007. - 2013.


ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

European Accounting Association
Udruga računovođa i financijskih djelatnika - Zagreb

Hrvatsko društvo ekonomista
Sekcija internih revizora, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika


FUNKCIJE U KARIJERI

2018. - predsjednica Odbora za reviziju UniCredit Bank d.d.
2014. - Član Etičkog povjerenstva EFZG-a
2013. - Član Uredništva časopisa Računovodstvo i financije
2013. - Član Uredništva časopisa Riznica
2007. - Tajnik PDSS Upravljačko računovodstvo i interna revizija


NASTAVNI RAD
Glavna područja nastavnog rada

Računovodstvo II, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Upravljačko računovodstvo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Financijsko računovodstvo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Poslovno planiranje, preddiplomski stručni studij
Primjena standarda financijskog izvještavanja, specijalistički diplomski stručni studij


ISTRAŽIVAČKI RAD
Glavna područja interesa

Financijsko izvještavanje, integrirano izvještavanje, računovodstveni standardi, upravljačko računovodstvo, poslovno planiranje, računovodstvo proračunskih korisnika, računovodstvo neprofitnih organizacija, računovodstvo financijskih instrumenata, računovodstvo financijskih institucija, računovodstvo poljoprivrede