Ekonomski fakultet - Zagreb
Znanstveni i stručni skupovi

Seminar za suce o pravu tržišnog natjecanja Europske unije


SEMINAR ZA SUCE O PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA EUROPSKE UNIJE

  
Seminar organiziraju Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut za poredbeno pravo Pravnog fakulteta u Ljubljani u suradnji sa Centrom za obuku u pravosuđu Republike Slovenije, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mariboru, uz sufinanciranje Opće uprave za tržišno natjecanje Europske komisije.
Seminar je namijenjen sucima i stručnim suradnicima na sudovima, koji se u svom radu mogu susresti sa upotrebom pravila o tržišnom natjecanju.
Fokus programa je na rješavanju najaktualnijih pitanja prava tržišnog natjecanja.
 
Mjesto održavanja:
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 6, Zagreb, dvorana 51

Vrijeme održavanja:
Petak, 2. ožujka 2012., 09:30-16:30

Prijava za sudjelovanje:
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGs0N3lWYmxadVVnVFJqS3NxUDc1Q2c6MQ
ili
poslati prijavnicu na faks broj (01) 233 5633 

Prijave više nisu moguće zbog popunjenosti dvorane.

Rok za prijavu:
Srijeda, 29. veljače 2012.

Plaćanje:
Za zaposlenike sudova sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Više informacija može se dobiti na jpecotic@efzg.hr


PROGRAM

09:15-09:30 Prijem i registracija sudionika

09:30-09:45 Uvodno obraćanje - prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, pročelnik Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

09:45-10:30 Bailout i državne potpore
Prof. dr. sc. Peter Grilc, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani

10:30-11:15 Privatno-pravna provedba u području državnih potpora
Mr. sc. Marijana Liszt, odvjetnica u Zagrebu

11:15-11:30 Stanka

11:30-12:15 Antikartelno pravo EU
Prof. dr. sc. Matjaž Tratnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru

12:15-12:30 Rasprava

12:30-13:30 Ručak za sudionike seminara

13:30-14:15 Zlouporaba vladajućeg položaja: predatorske i prekomjerne cijene
Mladen Cerovac, dipl. iur., Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

14:15-15:00 Primjena prava tržišnog natjecanja EU-a u hrvatskoj pravnoj praksi
Dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

15:00-15:15 Stanka

15:15-16:00 Privatno-pravna provedba u području tržišnog natjecanja u Hrvatskoj
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
16:00-16:30 Rasprava
 

Projekt »Training of Slovenian and Croatian Judges for the Application of EU Competition Law« djelomično financira Europska unija u sklopu programa »Građansko pravosuđe« za razdoblje 2007–2013.