Ekonomski fakultet - Zagreb
Znanstveni i stručni skupovi

Promocija knjige Horak, H.; Dumančić, K.; Poljanec, K. "European Market Law - Textbook - Vol. I"

 
DOPRINOS KATEDRE ZA PRAVO PROSLAVI 95. OBLJETNICE EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
26. studeni 2015.
Knjižnično-dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta


SVEČANA PROMOCIJA KNJIGE HORAK, H.; DUMANČIĆ, K.; POLJANEC, K., EUROPEAN MARKET LAW TEXTBOOK, VOL. I. 
I
PREDAVANJE  G. TOINE MANDERSA
INTERCONNECTION BETWEEN EUROPEAN PARLIAMENT AND NATIONAL PARLIAMENTS: LESSONS FOR CROATIA
Članovi Katedre za pravo kontinuirano doprinose razvoju novih nastavnih materijala. U studenom 2015. je promovirana nova knjiga Horak et al., European Market Law Textbook, Vol. 1, u izdanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Detalj s promocije održane u Knjižnično - dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta.S desna na lijevo:
prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije; prof. dr. sc. Hana Horak, pročelnica Katedre za pravo, autorica i urednica knjige;
g. Toine Manders, predavač i bivši član EU Parlamenta, doc. dr. sc. K. Dumančić, koautorica; Kristijan Poljanec, mag. iur., koautor. Detalj s promocije.Predavanje g. Toine Mandersa, člana European Parliament Former Members Association. Održao predavanje u okviru programa European Parliament to Campus.
Detalj s predavanja.Detalj s predavanja.Knjige European Market Law Handbook i European Market Law Textbook rezultat su višegodišnjeg stručnog i akademskog rada autora u području prava unutarnjeg tržišta EU.
Doprinose kvaliteti studija na hrvatskom i engleskom jeziku.
Izdavanje ovih  publikacija su potpomogli Europska komisija iz sredstava Tempus Projekta 544117 InterEULawEast i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.