Seminarski, završni i diplomski radovi


Studenti koji žele izraditi seminarski, završni ili diplomski rad iz predmeta koje izvodi Katedra za pravo trebaju se osobno javiti nastavniku kojeg žele za mentora pri izradi rada u terminu njegovih konzultacija, uz prethodno proučavanje niže navedenih pravilnika o izradi pisanih radova, pravila citiranja i ostalih uputa.

Prilikom izrade rada, potrebno je obraditi primjere iz prakse, odnosno sudske presude.

Radi što uspješnije izrade završnog i diplomskog rada, prednost pri izboru tema imat će studenti koji su ostvarili vrlo dobar uspjeh iz predmeta iz kojeg žele izraditi rad.

Pravilnik o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
Pravilnik o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije (po Bolonjskom programu)
Pravilnik o završnim i seminarskim radovima na preddiplomskim sveučilišnim studijima Poslovna ekonomija i Ekonomija  
Pravila citiranja

Izjava o akademskoj čestitosti
Statement on academic integrity

Samoarhiviranje radova u repozitorij EFZG