ELI Croatian Hub

ELI Croatian Hub

Hrvatsko središte Europskog pravnog instituta (ELI Croatian Hub) pokrenuto je 2014. godine kao sedmi regionalni hub Europskog pravnog instituta (European Law Institute, ELI). U svibnju 2020. godine, izabrano je novo vodstvo Hrvatskog središta ELI-a koje zajednički koordinira rad Hrvatskog središta ELI-a: odvjetnik Zoran Hačić, mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te doc. dr. sc. Ivan Tot s Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2020. godine uspostavljen je i Savjetodavni odbor Hrvatskog središta ELI-a u koji su uz prof. dr. sc. Tatjanu Josipović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Editu Čulinović Herc s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci imenovani i prof. dr. sc. Hana Horak te prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper s Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mrežne stranice ELI-a: https://www.europeanlawinstitute.eu/.
Mrežne stranice ELI Croatian Huba: https://www.europeanlawinstitute.eu/hubs-sigs/hubs/croatian-hub/.