Istraživački interesi


Pravo međunarodnih plaćanja
Pravo međunarodnih trgovačkih ugovora