Poslijediplomski studij


Poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ pruža stjecanje znanja i vještina nužnih za razumijevanje prava Europske unije te produbljivanje znanja iz ekonomskih i pravnih djelovanja Europske unije.
Završetkom studija omogućuje se kompetentno djelovanje unutar privatnog poduzetništva i poslova državne uprave vezanih za Europsku uniju.
Nakon završetka svih predviđenih obaveza na studiju polaznici stječu pravo na zvanje SVEUČILIŠNI SPECIJALIST pravnog i gospodarskog okvira poslovanja u Europskoj uniji (univ. spec. oec.). 
 
Program studija i sve informacije vezane za studij dostupne su na službenim mrežnim stranicama studija.

Voditeljica studija: prof. dr. sc. Hana Horak