Obavijest o ispitu pred povjerenstvom (8. izlazak)


8. polaganje ispita

Prilikom prijave 8. polaganja ispita pred ispitnim povjerenstvom, student prijavljuje ispit putem studomata, donosi prijavnicu (koju je prethodno ovjerio u referadi) i potpisuje izjavu kod tajnice Katedre kojom potvrđuje da je upoznat s pravilima polaganja ispita, a to su:
- ispit prijavljen pred ispitnim povjerenstvom ne može se odjaviti niti odgađati;
- negativna ocjena na takvom ispitu ima za posljedicu gubitak prava studiranja upisanog studija.

Ako student prijavi ispit putem studomata, a ne potpiše izjavu, neće moći pristupiti ispitu.