OYT 2016

4. NATJECANJE STUDENATA EFZG U PREZENTIRANJU NA ENGLESKOME JEZIKU (12. 3. 2016.)
  
U organizaciji Katedre za poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta u subotu 12.ožujka 2016. godine održano je 4.natjecanje studenata prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija u prezentiranju na engleskom jeziku u timovima pod naslovom „Organize Your Talk“. Natjecanje je otvorio prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije Prof.dr..sc. Jurica Pavičić.
 
U natjecanju je sudjelovalo 10 timova.

 
Prva tri mjesta osvojili su slijedeći studenti:
 

1. mjesto:
 Ivana Lovrić, Ariana Martek, Luka Ljubičić
(nastavnik: Mr.sc. Iva Planinšek-Čikara)
Naziv prezentacije: Studying Abroad

2. mjesto: Ilija Perić, Gabrijela Pernar, Marijana Princip, Mia Puh, Mia Pažin
(nastavnik: Mr.sc. Ankica Knezović)
Naziv prezentacije: Digital Marketing

3. mjesto: Petra Jagić, Kristina Ivić, Kristijan Jakolić, Iva Jakić, Natali Jakovina
(nastavnik: Dr.sc. Višnja Kabalin Borenić)
Naziv prezentacije: Zuckerberg's Donation

 
Nagrada publike:
Petra Jagić, Kristina Ivić, Kristijan Jakolić, Iva Jakić, Natali Jakovina
(nastavnik: Dr.sc. Višnja Kabalin Borenić)
Naziv prezentacije: Zuckerberg's Donation
 
Naši sponzori:
 
                         
                                              
 
                                                          
 
Sponzorima zahvaljujemo na vrijednim i korisnim nagradama: 
 
1. nagrada: Ekonomski fakultet: besplatan upis u kolegij na engleskom jeziku (BDiB) + nagrada Oxford University Press-a  - pristupni kod online platformi „English for Work“ + pretplata na poslovni tjednik Lider (nagrada Ine d.d.)
 
2. nagrada: IELTS ispit u British Councilu + OUP paket  „Successful presentation“
 
3. nagrada: Ina d.d. stručna praksa + OUP „Business Grammar and Practice“
 
Nagrada publike: OUP – „Business Result“  Upper intermediate student's book
 
"Organize Your Talk 2016" - Video snimke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Organizacijski odbor:  Mr.sc. Iva Planinšek-Čikara, Vera Krnajski-Hršak, M.A., Boglarka Kiss Kulenović, M.A.