Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

PISMENI ISPIT OD R0KA 19. 9. ODRŽATI ĆE SE U DVORANI 7 EFZG S POČETKOM U 13 SATI. 

UVID U PISMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK 21. 9. U 8.30 SATI KABINET  8 EFZG.

USMENI DIO ISPITA OD ROKA 19. 9. ODRŽATI ĆE SE U ČETVRTAK 21. 9. S POČETKOM U 9 SATI, KABINET 8 EFZG.

STUDENTI MOGU PRISTUPITI ISPITU IZ VIŠE KOLEGIJA NJEMAČKOG POSLOVNOG JEZIKA U OKVIRU ZADANOG VREMENA.

STUDENTI POČETNOG NJEMAČKOG U POSLOVANJU I, II i III (STRUČNI STUDIJ) NEMAJU USMENI ISPIT.
SVI STUDENTI SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA KOJI SU POLOŽILI  NJEMAČKE KOLEGIJE PUTEM KOLOKVIJA, OBAVEZNO PRIJAVLJUJU PRVI ROK 16. 6. 2023. NA SLJEDEĆIM ROKOVIMA NEMA UPISA OCJENA.MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_2_1  REDOVNI od 20. 5. do 10. 6. BORONGAJ Predavaonica 2,  od 9:00 - 15:00 profesorica DORA FILA BUTKOVIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        dztldag


MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_2_2  REDOVNI od 19. 5. do 9. 6. BORONGAJ Predavaonica 1,  od 9:00 - 15:00 profesorica VESNA RAOS, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        pgakmmk

MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_3_2  M-Ž  IZVANREDNI od 20. 5. do 10. 6., EFZG  DVORANA 13,  od 9:00 - 15:00 profesorica MARGARITA MARKOVIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        2bpwrep

 

MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_1_2  G-K REDOVNI od 15. 4. do 6. 5., EFZG  DVORANA 13,  od 9:00 - 15:00 profesorica SANDA MARJANOVIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        26ltrew


MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_1_1 REDOVNI od 15. 4. do 6. 5., BORONGAJ Predavaonica  1,  od 9:00 - 15:00 profesorica MARTINA BLAŽIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        vsu3kkr
MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I"  1_3_1 IZVANREDNI od 4. 3. do 25. 3., BORONGAJ Predavaonica 2,  od 9:00 - 15:00 profesorica IRENA VAJDOVČIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:        3flzueg  PISMENI ISPIT OD R0KA 22. 2. ODRŽATI ĆE SE U DVORANI 4 EFZG S POČETKOM U 11 SATI. 
UVID U PISMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK 27. 2. U 10 SATI KABINET 12.
USMENI DIO ISPITA OD ROKA 22. 2. ODRŽATI ĆE SE U PONEDJELJAK 27. 2. S POČETKOM U 10 SATI, KABINET 8 EFZG.

SVI STUDENTI SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA KOJI SU POLOŽILI  NJEMAČKE KOLEGIJE PUTEM KOLOKVIJA, OBAVEZNO PRIJAVLJUJU PRVI ROK 8. 2. 2023. NA SLJEDEĆIM ROKOVIMA NEMA UPISIVANJA OCJENA.

STUDENTI MOGU PRISTUPITI ISPITU IZ VIŠE KOLEGIJA NJEMAČKOG POSLOVNOG JEZIKA U OKVIRU ZADANOG VREMENA.

STUDENTI POČETNOG NJEMAČKOG U POSLOVANJU I, II i III (STRUČNI STUDIJ) NEMAJU USMENI ISPIT.

MOLIM STUDENTE KOJI SU PRIJAVILI NJEMAČKI U POSLOVANJU I i II (STRUČNI STUDIJ, NAPREDNI NJEMAČKI), DA PRIPREME PREZENTACIJU ZA USMENI ISPIT. STUDENTI DA SE  TREBAJU JAVITI MAILOM KAKO BI DOBILI TEMU I NA VRIJEME PRIPREMILI USMENI ISPIT.
MOLIM STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG STUDIJA KOJI SLUŠAJU OBVEZNI KOLEGIJ "POSLOVNI NJEMAČKI I" četvrtkom - predavanja, petkom - seminari u 8:00  DA SE PRKLJUČE CLASSROOMU.  ŠIFRA ZA PRISTUP CLASSROOMU GLASI:   blrmy6r

MOLIM STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG STUDIJA KOJI SLUŠAJU OBVEZNI KOLEGIJ "POSLOVNI NJEMAČKI I" ponedjeljkom - predavanja, srijedom - seminari u 8.00 DA SE PRKLJUČE CLASSROOMU.  ŠIFRA ZA PRISTUP CLASSROOMU GLASI:   p3qnrox   

MOLIM STUDENTE KOLEGIJA "BUSINESS GERMAN II" ( ŠIFRA ZA PRISTUP CLASSROOMU  c3i2uuc ) DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH GRUPA KOLEGIJA POSLOVNOG NJEMAČKOG I.


 

MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
SVI SMJEROVI, koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "NJEMAČKI U POSLOVANJU III" od 23. 4. do 14. 5. od 9:00 - 15:00 profesorica MARTINA BLAŽIĆ, DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:         tkhoy5v   


MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
2_6 RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE_RED ŠAC-ŽVU + IZV A-Ž, koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU III" od 23. 4. do 14. 5. od 9:00 - 15:00 profesorica MONIKA BLAGUS (IVANA MATIĆ), DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:         qiv5dc6   MOLIM STUDENTE PRDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA:
2_3 TURISTIČKO POSLOVANJE_RED ABA-POG, 2_1 TRGOVINSKO POSLOVANJE_RED ABA-RAV koji slušaju u ljetnom semestru kolegij "POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU III" od 5. 3. do 26. 3.    od 9:00 - 15:00 profesorica Jasminka Pernjek,  DA SE PRIKLJUČE CLASSROOMU. ULAZNA ŠIFRA GLASI:         jngnyy4   
U subotu 5. 3. nastava se održava online.MOLIM STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG STUDIJA KOJI SLUŠAJU OBVEZNI KOLEGIJ "POSLOVNI NJEMAČKI II" četvrtkom - predavanja, petkom - seminari u 16:00  DA SE PRKLJUČE CLASSROOMU.  ŠIFRA ZA PRISTUP CLASSROOMU GLASI:   qjiwmnw

MOLIM STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG STUDIJA KOJI SLUŠAJU OBVEZNI KOLEGIJ "POSLOVNI NJEMAČKI II" ponedjeljkom - predavanja, srijedom - seminari DA SE PRKLJUČE CLASSROOMU.  ŠIFRA ZA PRISTUP CLASSROOMU GLASI:   kfv6x3i   

MOLIM STUDENTE KOLEGIJA "BUSINESS GERMAN II" DA SE PRIKLJUČE JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH GRUPA.SVI STUDENTI SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA KOJI SU POLOŽILI NJEMAČKI JEZIK PUTEM KOLOKVIJA ILI NA PREDROKU, PROJAVLJUJU SIPIT ZA PRVI ISPITNI ROK. OCJENE IZ KOLOKVIJA ILI S PREDROKA SE NE ČUVAJU. U SLUČAJU DA STUDENT NE PRIJAVI PRVI ISPITNI ROK, PRISTUPA ISPITU NA JEDNOM OD SLJEDEĆIH ROKOVA I POLAŽE CJELOKUPNO GRADIVO.


Profesorica dr.sc. MONIKA BLAGUS (kabinet 12; mblagus@net.efzg.hr) u  ljetnom će semestru biti izvođač na sljedećim kolegijima:

OSNOVE POSLOVNOG NJEMAČKOG II  i  IV
POSLOVNI NJEMAČKI IV
POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU III (2 GRUPE)


KONZULTACIJE ANKICE ŠVOB i MONIKE BLAGUS u ljetnom semestru 2021./22. uz predhodnu najavu mailom:

asvob1@net.efzg.hr

mblagus@net.efzg.hr


POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU I - OBAVEZNOJ LITERATURI Deutsch im Geschäftsalltag I (e-priručnik) možete pristupiti preko fakultetske knjižnice ili preko poveznice: 

https://drive.google.com/file/d/1C9_qUSqZyJW7nfjKJ-yc1myZGQ-N-vyt/view


POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU II - OBAVEZNOJ LITERATURI Deutsch im Geschäftsalltag II (e-priručnik) možete pristupiti preko fakultetske knjižnice ili preko poveznice: 


https://drive.google.com/file/d/1Ue9eVBbfzpCUmeBh5MsaabaVAIKEU1Ox/viewPristupne podatke za digitalnu knjižnicu možete zatražiti putem e-pošte knjiznica@efzg.hr, važno je da upite šaljete sa službene adrese domene net.efzg.hr zbog zaštite osobnih podataka.
 
Digitalnoj knjižnici se može pristupiti putem pristupnih podataka:
 
Korisničko ime: studentefzg
Zaporka: Ebook2021POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU III - OBAVEZNA LITERATURA: Wirtschaft Lehrbuch I + Wirtschaft Arbeitsbuch I od 4. do 6. lekcije
POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU II - NOVA ISPITNA LITERATURA!   
 
Od akademske godine 2021./2022. na kolegiju POČETNI NJEMAČKI U POSLOVANJU II radi se po novoj literaturi. Svi studenti (stari i ovogodišnji) na svim rokovima pišu isti test te se stari studenti moraju upoznati s novom ispitnom literaturom. 
Izvanredni studenti koji pohađaju kolegij Poslovni njemački I i II obavezni su izvršiti sve obaveze kao i redovni studenti. Stoga se trebaju uključiti u classroom grupu i najaviti se mailom na konzultacije. U protivnom ne mogu pristupiti kolokvijima. 
Konzultacije Ankica Švob

asvob1@net.efzg.hr

Konzultacije: najava mailom


Demonstrator: Marija Anđela Drakulić

konzultacije: putem maila   


 

Aktualne informacije vezane uz početak nastave u akademskoj godini 2021. / 2022. nalaze se u pripadajućoj Google Classroom grupi kojoj studenti pristupaju koristeći:  1.  službenu email adresu i   2. pristupni kod.

 

Svi studenti koji izlaze na online ispite dužni su se priključiti Classroom grupi barem 24 sata prije početka ispita.IZVANREDNI STUDENTI KOJI SU UPISALI POSLOVNI NJEMAČKI I, POSLOVNI NJEMAČKI III KAO I OSNOVE POSLOVNOG NJEMAČKOG I, OBAVEZNI SU DOĆI NA KONZULTACIJE I  NASTAVU TE SE TAKO UPOZNATI S UVJETIMA ZA PRIJAVU I POLAGANJE ISPITA IZ TIH KOLEGIJA.


STUDENTI KOJI IMAJU KOMISIJSKI ISPIT MORAJU PRISTUPITI PISMENOM ISPITU. SREDNJA OCJENA IZ KOLOKVIJA SE NA TOM ROKU NE MOŽE UPISATI!!! 

DAKLE, KOLOKVIJIMA  
NE MOGU PRISTUPITI STUDENTI KOJI SU VEĆ ODSLUŠALI PREDMET.

                                         
 

STUDENTI PRVE GODINE KOJI POHAĐAJU KOLEGIJ POSLOVNI NJEMAČKI I TREBAJU NA PRVO PREDAVANJE DONIJETI UDŽBENIK:

Čičin-Šain Buljan, Kosanović, Štampalija "Poslovni njemački 1", Zagreb 2013. (siva knjiga sa žutim naslovom)

Knjiga se može posuditi u knjižnici Fakulteta.