Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Poštovane kolegice i kolege,

prije dolaska na razgovor o seminarskom, završnom ili diplomskom radu od Vas se očekuje da detaljno pročitate upute o pisanju rada koji želite prijaviti. Uz to, iznimno je važno pročitati i upute o citiranju kojih se morate držati prilikom pisanja bilo kojeg rada. Rad mora biti rezultat autorovih napora, a to znači:

  1. ne smije biti prepisan iz tuđih knjiga ili članaka (djelomično niti u cijelosti),
  2. ne smije biti „skinut“ s interneta (korištenje copy/paste metode je neprihvatljivo), 
  3. ne mogu se nizati, jedan za drugim, citati iz drugih izvora, prenositi slike i tablice, bez vlastitog mišljenja i komentara.

Bilo kakvo odstupanje od izvornog autorskoga rada (plagijati) te izostanak navođenja tuđih izvora najstrože se kažnjava kao teška povreda etičkog ponašanja.
 

doc. dr. sc. Davor Filipović  

Pravilnik o seminarskim i završnim radovima
Pravilnik o diplomskim radovima
Upute katedre za OiM za pisanje diplomskih radova
Sadržaj i struktura radova
Upute studentima za predaju završnih i diplomskih radova
Izjava o akademskoj čestitosti
Prijedlog citiranja literature