Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Rezultati 1. kolokvija iz kolegija Organizacija.

Prezentacije prof. dr. sc. Marijana Cingule za kolegij Organizacija
u akademskoj godini 2017/2018 dostupne su na Google Driveu (e-mail: organizacija.efzg.1718@gmail.com, zaporka: organizacija1718).