Ekonomski fakultet - Zagreb

Biografija

OPĆE INFORMACIJE:

Ime i prezime: Sanja Franc

e-mail: sfranc@efzg.hr
 

OBRAZOVANJE:

2012. Doktorat znanosti - Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

2008. Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje izvozom - Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

2006. Diploma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu