Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

MEĐUNARODNA EKONOMIJA


Popis tema za studentske radove

Syllabus predavanja i seminara

Raspored predavanja i seminara

Prezentacije s predavanja i seminara su dostupne putem učionice na Google Classroom (kod predmeta će studentima biti podijeljen na uvodnom predavanju i seminarima)