Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

Kodovi  za pristup Google učionicama u 2021./2022. akademskoj godini: 

 

Matematika: n7bleqt

 

Ekonometrija predavanja: 22mgbzo

 

 

Ekonometrija seminari: 5awm5ve

Teorija igara: y2u4sxmOperacijska istraživanja: 2ln3kvb