Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi


* Operacijska istraživanja (višekriterijsko linearno i nelinearno programiranje i odlučivanje - metode i primjene u ekonomiji, višerazinsko višekriterijsko linearno i razlomljeno-linearno programiranje - metode i primjene u ekonomiji)

* Teorija igara (kooperativne igre - metode i primjene u ekonomiji)

* Primijenjena matematika (primjena matematike u razvoju novih metoda za rješavanje različitih ekonomskih problema te testiranje njihove efikasnosti, usavršavanje postojećih i izgradnja novih matematičkih metoda za rješavanje višekriterijskih višerazinskih problema)