Raspored obrana diplomskih radova

ČETVRTAK, 6.4.2023.
 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU USMENE OBRANE DIPLOMSKOG RADA 

mentor - prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh

Usmena obrana diplomskog rada pod naslovom 
"Vrednujući kriteriji i vrste utjecaja referentnih grupa prilikom odabira opreme za bebe"
(JMBAG: 0067508570)
održat će se u četvrtak, 6.4.2023., u 12:00, u dvorani 37. 
Uz mentoricu, prof. dr. sc. Sunčanu Piri Rajh, povjerenstvo čine izv. prof. dr. sc. Ružica Brečić i izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat.