Predlošci za pisanje radova i upute za navođenje izvora

Predlošci za pisanje seminarskog i diplomskog rada:

Upute za navođenje izvora u tekstu i u popisu literature u okviru seminarskog i diplomskog rada: