Postupak prijave teme i obrane diplomskog rada

OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SVIBNJU, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije (po Bolonjskom programu), prijavni rok u svibnju traje od 1.5.2023. do 15.5.2023. (za Sveučilišni diplomski studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Sveučilišnog diplomskog studija PE - smjer Marketing
 


OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SIJEČNJU, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije (po Bolonjskom programu), prijavni rok u siječnju traje od 15.1.2023. do 31.1.2023. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer MarketingOBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U STUDENOM, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Kao što znate, prijavni rok u studenom traje od 1.11.2022. do 15.11.2022. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer Marketing

 OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U RUJNU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Kao što znate, prijavni rok u rujnu traje od 1.9.2022. do 15.9.2022. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer MarketingOBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U LIPNJU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Kao što znate, prijavni rok u lipnju traje od 15.6.2022. do 30.6.2022. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer Marketing


OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SVIBNJU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Kao što znate, prijavni rok u svibnju traje od 1.5.2022. do 15.5.2022. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer Marketing
 OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SIJEČNJU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Kao što znate, prijavni rok u siječnju traje od 15.1.2022. do 31.1.2022. (za Diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici studija (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh,
voditeljica Diplomskog sveučilišnog studija PE - smjer Marketing


OBAVIJEST STUDENTIMA O PROVJERI IZVORNOSTI DIPLOMSKIH RADOVA - TURNITIN


Poštovani kolege i kolegice studenti,

Želimo vas obavijestiti da sukladno objavi na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 25.2.2020., provjera izvornosti diplomskih radova postaje obvezna i provodi se uz korištenje alata Turnitin, od strane mentora. Nakon obavljene provjere izvornosti, mentor je obvezan dostaviti Potvrdu u Studentsku referadu (navedena potvrda se odlaže u dosje studenta). Provjera izvornosti se vrši prije predaje rada članovima povjerenstva. Mole se studenti da uzmu u obzir i vremenski aspekt koji ovaj korak podrazumijeva.

Želimo vam puno uspjeha u radu.

S poštovanjem i u ime Vijeća Diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh, voditeljica studija
 

Poštovane studentice i studenti, polaznici Diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing,


U nastojanju da vam olakšamo vaš krajnji korak u procesu vašeg studiranja, pripremili smo ovaj tekst za koji vas molimo da ga pažljivo proučite. Tekst se odnosi na vremenski aspekt prijave teme diplomskog rada, ali i svih onih koraka kroz koje ćete proći zajedno s vašim mentorima prilikom izrade diplomskog rada pa sve do njegove obrane.

Proces prijave teme diplomskog rada reguliran je Pravilnikom u kojemu su propisani rokovi za prijavu teme diplomskog rada.

No, ono što vas molimo jest da svakako uzmete u obzir i vremenski aspekt koji se veže, ne samo uz vašu prijavu teme, već i izradu rada, čitanje rada od strane mentora, te njegovu obranu.

Najprije, rad na prijavi teme vremenski je zahtjevan. On podrazumijeva da se, nakon što ste odabrali temu koju ćete obrađivati u vašem diplomskom radu, posvetite proučavanju većeg broja znanstvenih izvora. Ovaj proces u pravilu traje oko mjesec dana jer da biste mogli kreirati kvalitetnu prijavu teme, morate se detaljnije upoznati s područjem izučavanja, a kako biste vašu temu mogli adekvatno pozicionirati u postojeći teorijski okvir.

Nakon ovoga, vašu prijavu treba pročitati i odobriti vaš mentor. Mentor će vam rado dati korisne sugestije i komentare za dopunom, korekcijom i općenito poboljšanjem vaše prijave, no i to zahtijeva određeno vrijeme koje mentor treba uložiti, pa vas molimo da to također uzmete u obzir.

Nakon što je mentor u konačnici odobrio vašu prijavu, ona se upućuje na Vijeće Diplomskog studija, a po njezinom prihvaćanju slijedi pisanje rada. Nakon što ste rad napisali, predajete ga mentoru na prvo čitanje. Pritom vodite računa da mentoru rad trebate predati na vrijeme. Iako nastojimo pročitati vaše pisane radove u najkraćem mogućem roku, to nekada nije moguće zbog drugih obveza koje kao nastavnici imamo.

Nakon što je mentor pročitao vaš rad, slijedi s vaše strane ispravak rada prema dobivenim uputama, a nakon toga ponovno čitanje i pregled rada od strane mentora, što može voditi i dodatnim korekcijama i dopunama rada.

Napomena: Sukladno objavi na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 25.2.2020., provjera izvornosti diplomskih radova postaje obvezna i provodi se uz korištenje alata Turnitin, od strane mentora. Nakon obavljene provjere izvornosti, mentor je obvezan dostaviti Potvrdu u Studentsku referadu (navedena potvrda se odlaže u dosje studenta). Provjera izvornosti se vrši prije predaje rada članovima povjerenstva. Mole se studenti da uzmu u obzir i vremenski aspekt koji ovaj korak podrazumijeva.

Sve ovo, kao što možete i sami zaključiti, podrazumijeva značajnu količinu vremena koje i vi, ali i vaši mentori trebaju uložiti samo kada je vaš rad u pitanju. No, treba istaknuti da su nastavnici redovito istovremeno mentori većem broju kandidata.

Stoga vas molimo da prilikom izrade prijave teme, izrade diplomskog rada, te predaje diplomskog rada na čitanje, vodite računa o vremenu koje ćete i vi trebati uložiti u ovom cjelokupnom procesu, ali i o vremenu koje će trebati uložiti i vaš mentor. Ujedno napominjemo da tijekom ljetne stanke, odnosno kolektivnog godišnjeg odmora vaši mentori nisu dužni čitati diplomske radove. Ovo je osobito važno uzeti u obzir ako planirate braniti diplomski rad tijekom ili krajem rujna. U tom slučaju, provjerite sa svojim mentorom kada najkasnije trebate dostaviti rad na (prvo) čitanje.

Molimo vas da se pravovremeno javite potencijalnom mentoru radi dogovora oko teme, da vodite računa o prijavnim rokovima, ali i općenito cjelokupnom vremenskom aspektu prijave, izrade i čitanja vašeg diplomskog rada. Nadamo se da će vam ove smjernice biti od koristi da učinkovito planirate vrijeme i sve korake koji su pred vama na ovoj posljednjoj stepenici vašeg diplomskog studija.

Radujemo se suradnji s vama.


U nastavku možete pročitati koji su to formalni koraci u postupku prijave teme i obrane diplomskog rada.
 


KORACI U POSTUPKU PRIJAVE TEME I OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA DIPLOMSKOM STUDIJU MARKETING
 
1. Dogovor teme diplomskog rada s potencijalnim mentorom. Tema treba biti povezana s područjem izučavanja na smjeru diplomskog studija. Mentor diplomskog rada može biti svaki nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju), kao i suradnik u statusu  poslijedoktoranda te asistent s doktoratom, neovisno je li sudjelovao u izvođenju nastave na diplomskom studiju.

2. Prijava teme ispunjava se prema Obrascu za prijavu diplomskog rada i u skladu s uputama u Pravilniku o izradi pisanih radova na Diplomskim sveučilišnim studijima Poslovne ekonomije i Ekonomije  (po  Bolonjskom  programu). 

Obrascu za  prijavu  diplomskog  rada  prilažu  se:
(1) Sadržaj rada, (2) Obrazloženje teme, (3) Popis literature i (4) potpisana Izjava o akademskoj čestitosti. Obrazac i pripadajući prilozi predaju se mentoru.

Rokovi za predaju prijave teme diplomskog rada su:
  • 15. siječnja do 31. siječnja
  • 1. ožujka do 15. ožujka
  • 1. svibnja do 15. svibnja
  • 15. lipnja do 30. lipnja
  • 1. rujna do 15. rujna
  • 1. studenog do 15. studenog.

Nakon  što  je  potencijalni  mentor  prihvatio  prijavu  kandidata, mentor Prijavu diplomskog rada šalje voditeljici Diplomskog studija na e-mail.
 

3. Prihvaćanje teme od strane Vijeće diplomskog studija. Obavijest o odobrenim prijavama objavljuje se na internetskim stranicama studija. O odbijem prijavama ili prijavama vraćenim na doradu mentor i kandidat se obavještavaju putem e-maila.

4. Potpis  prijavnice  za  diplomski  rad. Prijavnicu  za  diplomski  rad  uz  mentora  potpisuje  i voditeljica diplomskog studija Marketing, prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh. Student popunjenu prijavnicu s potpisom mentora dostavlja ili koordinatorici diplomskog studija Marketing, dr. sc. Tanji Komarac, u vrijeme konzultacija (u B302) ili voditeljici studija, prof. dr. sc. Sunčani Piri Rajh (B309) u vremenu konzultacija.

5. Predaja gotovog rada. Po završetku pisanja rada student, u dogovoru s mentorom, predaje jedan primjerak spiralno uvezanog rada u Referadu, a tri primjerka spiralno uvezanog rada mentoru.

Napomena: Sukladno objavi na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 25. 2. 2020., provjera izvornosti diplomskih radova postaje obvezna i provodi se uz korištenje alata Turnitin, od strane mentora. Nakon obavljene provjere izvornosti, mentor je obvezan dostaviti Potvrdu u studentsku referadu, koja se odlaže u dosje studenta. Provjera izvornosti se vrši prije predaje rada članovima povjerenstva. Mole se studenti da uzmu u obzir i vremenski aspekt koji ovaj korak podrazumijeva.

6. Organizacija obrane. Mentor članovima povjerenstva dostavlja primjerak rada i za najkasnije 30 dana organizira se usmena obrana rada. Informacije o obrani diplomskog rada objavljuje se na internetskim stranicama studija.

7. Obrana diplomskog rada je usmena i javna.
Neposredno po uspješnoj obrani rada, student u Referadu donosi ovjeren indeks, ispunjenu i potpisanu prijavnicu i zapisnik o obrani diplomskog rada ispunjen i potpisan od strane mentora i članova Povjerenstva, te jedan prethodno u Referadi ovjereni diplomski rad.

8. Samoarhiviranje radova u Repozitorij EFZG-a