Izvještaji sa sjednica Vijeća Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing

Održana sjednica Vijeća smjera Marketing, Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija PE


Važne napomene:

  • Prijave koje su PRIHVAĆENE UZ DOPUNU nije potrebno ponovno dostavljati Vijeću smjera. Sugestije vezane uz manje dopune koje bi trebalo razmotriti i eventualno usvojiti prilikom pisanja rada, bit će poslane kandidatima i mentorima putem emaila.
 
  • Prijave koje su VRAĆENE NA DORADU potrebno je, nakon uvrštenih korekcija, izmjena, dopuna, ponovno dostaviti Vijeću smjera, u jednom od sljedećih prijavnih rokova. Informacije o potrebnim korekcijama, izmjenama, dopunama, bit će poslane kandidatima i mentorima putem emaila.


U ime Vijeća smjera Marketing, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,

prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
email: spiri@net.efzg.hr 
 

ARHIVA ZAPISNIKA