Professor emeritus Nataša Renko

Povratak na katedru
Professor emeritus Nataša Renko
Ime i prezime
Nataša Renko
Kabinet
B 306
Telefon
Konzultacije
  • Trenutno nema podataka
Biografija
Prof. dr. sc. Nataša Renko rođena je u Splitu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. Na Kemijsko tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1969. Godine, a na Fakultetu za vanjsku trgovinu također Sveučilišta u Zagrebu postigla je stupanj apsolventa marketinga, a 1985. godine i doktorirala u istom području. Od 1969. do 1975. godine zaposlena je u Zavodu za istraživanje tržišta, današnjoj GfK agenciji. Voditelj je Poslijediplomskog studija Poslovni marketing od 1993. godine. U dva je mandata bila pročelnik Katedre za marketing.
 
Kao «gostujući profesor» predaje dvije školske godine u Australiji na University of Western Australia Perthu i University of Technology u Sydneyu i University of Western Sydney predmete Foundamentals of Marketing i Marketing Strategy. Kao «gostujući profesor» predaje i u ostalim gradovima u Hrvatskoj na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Osim što je angažirana na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske objavila je više od 130 članaka u poznatim svjetskim i domaćim časopisima (Journal of Consumer Research, Journal of Public Policy and Marketing i dr.) i sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama.
 
Osim toga autorica je angažirana u konzultantskim poslovima za mnoga hrvatska ali i inozemna poduzeća, u ukupno više od 50 različitih istraživačkih projekata.