Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Mentorstva diplomskih radova

Svi studenti koji su zainteresirani pisati diplomski rad pod mentorstvom doc.dr.sc. Morane Fudurić dužni su sudjelovati na godišnjoj Radionici za pisanje diplomskog rada.

Dodatni podaci o radionici dostupni su na sljedećem linku. 

 
Obavijest o načinu održavanja ispita u ak.god. 2020./2021.

Slijedom preporuke Uprave fakulteta, ispiti iz svih kolegija koje izvode prof.dr.sc. Jurica Pavičić i doc.dr.sc. Morana Fudurić tijekom jesenskog ispitnog roka i dekanskog roka bit će provedeni online.

Studenti će u terminima predviđenim za ispit (rokovi i točni termini održavanja ispita objavljeni su na web stranici fakulteta) pristupiti pisanom ispitu putem platforme Merlin i Google Meets, te usmenom ispitu (ukoliko uspješno polože pisani dio ispita) putem platforme Google Meets. 

Tijekom pisanja pisanog ispita putem sustava Merlin, studenti također moraju biti spojeni putem Google Meets platforme s uključenom kamerom, a isključenim mikrofonom. Pisani ispit provodi se putem pitanja s višestrukim izborom odgovora, te je potrebno 60% za prolaz. 

Za uspješno polaganje ispita potrebno je uspješno položiti i pisani i usmeni dio.

Nakon isteka roka za prijavu ispita, a prije održavanja ispita polaznici će od nastavnika primiti mail na svoju fakultetsku e-mail adresu (@net.efzg.hr) s linkovima za pristup pisanom i usmenom ispitu. Ukoliko će broj kandidata za ispit biti toliki da neće biti moguće odmah nakon pisanog ispita provesti sve usmene ispite, nastavnik će sa studentima dogovoriti alternativni termin za usmeni ispit (najčešće isti ili sljedeći dan, u terminu kada nastavnik i student imaju slobodni termin). 

Lijepo molim studente da na vrijeme osiguraju kvalitetnu internetsku vezu za potrebe pristupa ispitu.

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita online studenti se mogu obratiti mailom na mfuduric@efzg.hr