Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

Održivi marketing, Marketinška etika, Prodaja, Pregovaranje