Prof. dr. sc. Radmila Jovančević

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Radmila Jovančević
Ime i prezime
Radmila Jovančević
Kabinet
209
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 14:00 - 15:00
Biografija
Europass CV (HR) | ​Europass CV (ENGL)


Radmila Jovančević redovita je profesorica na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Rođena je 21. veljače 1954. godine u Celju, Republika Slovenija. Državljanka je Republike Hrvatske.

Osnovnu školu i dva razreda klasične gimnazije završila je u Celju. U Zagrebu je upisala i završila treći i četvrti razred na XII gimnaziji, gdje je i maturirala 1973.godine. Iste godine upisala je Ekonomski fakultet u Zagrebu i diplomirala u siječnju 1978.godine. U srpnju 1984.godine završila je poslijediplomski znanstveni studij “Politika privrednog razvoja i metode makroekonomske analize”, obranivši magistarski rad “Struktura i tendencije jugoslavenskog izvoza poljoprivrednih proizvoda u razdoblju od 1953. do 1981. godine”. U svibnju 1991. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Poljoprivrede perifernih zemalja Europe i svjetsko tržište poljoprivrednih proizvoda s posebnim osvrtom na Jugoslaviju” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Nakon diplomiranja radila je u „Opće trgovačkom poduzeću“ Zagreb (1978.-1980.) kao samostalni referent u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini. Od siječnja 1980. zapošljava se u Ministarstvu znanosti, tehnologije i informatike, Zagreb kao stručna suradnica za praćenje i analizu znanstveno-istraživačke djelatnosti. Od 01.01.1981.godine stalno je zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj.

U redovitoj zakonskoj proceduri izabrana je za asistenta 1981. godine, starijeg asistenta 1986., znanstvenog asistenta 1988. godine, znanstvenog suradnika odnosno docenta 1992. godine. Od studenog 1999. godine do listopada 2003.- viši znanstveni suradnik i izvanredni profesor za predmete “Makroekonomija” i “Gospodarstvo Hrvatske”. Odlukom fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Zagreb od 25.11.2003. izabrana je u zvanje redovitog  profesora za nastavne kolegije “Makroekonomija” i “Makroekonomija Europske unije” i 13. siječnja 2004. potvrđena odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu u zvanje redovitog profesora, znanstveno polje ekonomija. U rujnu 2008. godine izabrana je u trajno zvanje redovitog profesora u području društvenih znanosti polje ekonomija- opća ekonomija.

Usavršavala se u Francuskoj (Institut Agronomiques Méditerranéennes – Montpellier- 1989.), te na Greenwich  University u Londonu kao voditelj međunarodnog link projekta British Councila- (ALIS- 2001-2003). Bila je konzultant Svjetske banke u izradi nove metodologije za Anketu o potrošnji kućanstava u Hrvatskoj(1996). Od 6-7-srpnja 2002. sudjelovala je u radu poslijediplomskog tečaja na temu: “ Leadership and Creativity Techniques in Entrepreneurship”, u organizaciji University of Greenwich Business School u Londonu. Od 18-23. listopada 2002. sudjelovala je u radu Workshopa na temu “Internationalization in Higher Education” u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu, koji se održao u Dubrovniku. Od 27-29. 03. 2003. organizirala je međunarodnu konferenciju „Foreign Direct Investment Policies in South-East Europe“ u suradnji sa University of Greenwich Business School  London, na Ekonomskom fakultetu Zagreb.

Radmila Jovančević predaje i nositelj je kolegija: „Makroekonomija“, „Makroekonomija Europske unije“, „Agrarna ekonomija i ruralni razvoj“ i „Ekonomske politike Europske unije“. Na engleskom programu BDiB nositeljica je i predavač kolegija „Economics of the EU“. Voditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija: „Ekonomika Europske unije“ na kojem predaje kolegije: „Ekonomska politika EU i globalizacija“, „Inozemna direktna ulaganja i EU», Zajednička agrarna politika EU (CAP) i globalno okruženje.
Na doktorskom studiju je nositeljica kolegija „Globalizacija i liberalizacija tržišta“ i „Poljoprivredna politika i globalno okruženje“.

U okviru međunarodne suradnje bila je nositelj i predavač kolegija “Gospodarska politika Hrvatske i EU” na interdisciplinarnom poslijediplomskom Europskom studiju Sveučilišta u Zagrebu i Université Panthéon- Assas (Paris II). Također, od početka sudjeluje u obrazovanju kadrova za diplomaciju na Diplomatskoj akademiji u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.

1996. godine dobila je nagradu  „Mijo Mirković“ za znanstveni rad „Mjerenje društvenog proizvoda zemalja na temelju kupovne snage nacionalne valute“ a  2005. nagradu  „Mijo Mirković“ za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos za knjigu “Ekonomski učinci globalizacije i EU”.
Tijekom svog rada na Ekonomskom fakultetu Dr.Radmila Jovančević više je puta birana za člana Znanstveno-nastavnog odnosno fakultetskog vijeća, bila je član Odbora za nostrifikaciju, i predsjednica Odbora za međunarodnu suradnju i koordinator međunarodnog programa na engleskom jeziku Economics and Business International Program (EBIP).  Od 2010- 2012.bila je na funkciji Pročelnika katedre za Makroekonomiju i gospodarski razvoj.