Obavijesti studentima

Upute za prijavu u aplikaciju Google Classroom:
1.     Prijava je moguća korištenjem AAI@EduHR korisničkih podataka na način da se kao korisničko ime koristi AAI s nastavkom @net.efzg.hr (npr. pznidarec@net.efzg.hr) te pripadajuća lozinka koja se koristi uz AAI@EduHR identitet.
2.     Prilikom prve prijave potrebno je odabrati opciju Student/Učenik.
3.     Za pristup kolegiju potrebno je upisati pristupni kod dodijeljen na nastavi ili prihvatiti pozivnicu dobivenu putem elektroničke pošte od nastavnika.

Prvi termin seminarske nastave održat će se online, korištenjem Google meet aplikacije prema sljedećem terminu:
·       podgrupa IZV_ABA_GAM u subotu, 03.10.2020 godine u 8:00h
·       podgrupa IZV_GAN_KRK u subotu, 03.10.2020 godine u 12:00h

Seminarska nastava je obavezna za sve studente. Studenti će na uvodnom satu dobiti sve informacije vezano uz izvođenje nastave.

Prema Odluci Katedre za informatiku od 19.02.2019. godine, zamjena seminarskih grupa dodijeljenih službenom satnicom moje moguća!