Demonstratori

DEMONSTRATURE
U zimskom semestru akademske godine 2020./2021. demonstrature iz kolegija Katedre za informatiku održavaju se online putem. U tu svrhu kreirana je Google Učionica za samostalne demonstrature kojoj je moguće pritupiti korištenjem koda 3cybrwo. Samostalnim demonstraturama moguće je pristupiti putem poveznice za Google Meet koja je dostupna u Google Učionici i ovdje, a demonstrature se održavaju u slijedećim terminima:
 
 • srijeda, 07.10.2020. godine od 8:00 do 10:00
 • srijeda, 14.10.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 21.10.2020. godine od 8:00 do 10:00
 • srijeda, 28.10.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 04.11.2020. godine od 08:00 do 10:00
 • srijeda, 11.11.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 25.11.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • četvrtak, 03.12.2020. godine od 08:00 do 10:00
 • srijeda, 09.12.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 16.12.2020. godine od 08:00 do 10:00
 • srijeda, 23.12.2020. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 13.1.2021. godine od 08:00 do 10:00
 • četvrtak, 21.1.2021. godine od 18:00 do 20:00
 • srijeda, 27.1.2021. godine od 08:00 do 10:00
 
POZIV STUDENTIMA ZA PRIJAVU NA MJESTO DEMONSTRATORA
Molimo studente koji su zainteresirani za mjesto demonstratora na Katedri za informatiku da pošalju popunjeni obrazac prijave i Europass CV na hrvatskom jeziku na e-mail demosefzg@gmail.com i astjepic@net.efzg.hr.
Obrazac prijave moguće je preuzeti ovdje.
Predložak i uputstva za popunjavanje Europass CV-ja mogu se preuzeti na ovom linku.
 
dr. sc. Ana-Marija Stjepić
Voditeljica demonstratora - Katedra za informatiku