2016/2017

Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 15. rujna 2017.

 Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 07. srpnja 2017.

 Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 18. svibnja 2017.

 Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 17. ožujka 2017.

 Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 03. veljače 2017.

 Odobrene teme diplomskih radova i popis tema koje se vraćaju kandidatima na doradu - 16. studenog 2016.