2010/2011

ODOBRENA TEMA-izgubljena prijava-22.11.2010

Odobrene teme diplomskih radova 9.11.2010.

Popis tema diplomskih radova koji se vraćaju na doradu kandidatima 9.11.2010.

Odobrene teme diplomskih radova - 22.9.2011.

Popis odobrenih tema diplomskih radova - 6.7.2011.


Popis tema diplomskih radova koje se vraćaju na doradu kandidatima - 6.7.2011.

Odobrene teme diplomskih radova -13.5.2011.

Popis tema diplomskih radova koje se vraćaju na doradu kandidatima -13.5.2011.

Odobrene teme diplomskih radova -26.4.2011.

Odobrene teme diplomskih radova -20.4.2011.

Odobrene teme diplomskih radova -19.4.2011.

 

Popis tema diplomskih radova koje se vraćaju na doradu kandidatima 26.4.2011.

Dio tema vraćenih na doradu greškom je proslijeđen Vijeću diplomskog studija smjera Financije umjesto Vijeću diplomskog studija smjera Ekonomija, a na obrascima prijava studenti uglavnom ne pišu smjer diplomskog studija. U skladu s navedenim, mole se studenti smjera Ekonomija kojima je prijava vraćena na doradu od strane Vijeća diplomskog studija smjera Financije, da kontaktraju tajništvo Katedre za financije kako bi se prijave proslijedile Vijeću diplomskog studija smjera Ekonomija

Popis odobrenih tema diplomskih radova na sjednicama Vijeća diplomskog studija održanim od 19.4.2011. do 26.4.2011. bit će objavljen do petka 6.5.2011

 

ODOBRENE TEME DIPLOMSKIH RADOVA - sjednica Vijeća diplomskog studija održana 23.3.2011.

Popis tema diplomskih radova koje se vraćaju na doradu kandidatima - sjednica Vijeća diplomskog studija održana 23.3.2011.