Najave obrana diplomskih radova

VAŽNA NAPOMENA: Mole se kandidati da provjere obavijesti o terminima obrana svojih radova najkasnije dan prije obrane.
​​
​​ 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067516483 Analiza financijske situacije Zagrebačke banke d.d. Doc.dr.sc. D.Barbić
Doc.dr.sc. J.Krišto
Doc.dr.sc. A.Sabol

10.09.2020
11:00 sati
Google Meet
 

​​
​​ 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067544511 Utjecaj financijske pismenosti na potražnju za životnim osiguranjem u RH Doc.dr.sc. D.Barbić
Prof.dr.sc. M.Ivanov
Doc.dr.sc. J.Krišto

10.09.2020
11:20 sati
Google Meet
 


​​ 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067530722 Financijska i mirovinska pismenost generacije Y u RH Doc.dr.sc. D.Barbić
Prof.dr.sc. M.Ivanov
zamjenski član umjesto doc.dr.sc. A.Lučić - doc.dr.sc. J.Krišto

10.09.2020
11:40 sati
Google Meet
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067538619 Analiza financijske pismenosti srednjoškolaca na području Krapinsko-zagorske županije Doc.dr.sc. D.Barbić
Prof.dr.sc. M.Ivanov
zamjenski član umjesto doc.dr.sc. A.Lučić - doc.dr.sc. J.Krišto

10.09.2020
12:00 sati
Google Meet
 


 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539850 Implikacije bihevioralnih financija za unaprjeđenje financijskog obrazovanja i financijske pismenosti Doc.dr.sc. D.Barbić
Prof.dr.sc. M.Ivanov
zamjenski član umjesto doc.dr.sc. A.Lučić - doc.dr.sc. J.Krišto

10.09.2020
12:20 sati
Google Meet


 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067544901
Komparativna analiza poreza na transport u odabranim zemljama članicama EU Doc.dr.sc. D. Barbić
Prof.dr.sc. N. Šimurina
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja

15.09.2020
11:40 sati
Google Meet 

 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067545160
 Promjene u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj u razdoblju od 1994. doo 2020.godine Doc.dr.sc. D. Barbić
Prof.dr.sc. N. Šimurina
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja

15.09.2020
12:00 sati
Google Meet 
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067540190
Analiza programa socijalne skrbi Zagrebačke županije Doc.dr.sc. D. Barbić
Prof.dr.sc. N. Šimurina
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja

15.09.2020
12:20 sati
Google Meet 
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

1349131987
 Analiza stavova studenata o kvaliteti obrazovanja na javnim i privatno financiranim visokoškolskim ustanovama u RH Doc.dr.sc. D. Barbić
Prof.dr.sc. N. Šimurina
Doc.dr.sc. M. Primorac

15.09.2020
12:40 sati
Google Meet 
 


 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067517844 Oporezivanje ugostiteljske djelatnosti porezom na dodanu vrijednost Doc.dr.sc. D.Barbić
Prof.dr.sc. N.Šimurina
Prof.dr.sc. G.Kordić

16.09.2020.
10:00 sati
Google Meet 
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067541637 Regulatorni okvir distribucije proizvoda životnog osiguranja Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
15:00 sati
Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067413505 Inicijative i strategije Europske unije u dijelu mirovinskog sustava Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
15:20 sati
Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0065036740 Perspektive ulaganja obveznih
mirovinskih fondova u Republici
Hrvatskoj u zelena ulaganja
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
15:40 sati
Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067500920 Infrastrukturna ulaganja kao ulagačka
mogućnost institucionalnih investitora
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
16:00 sati
Google Meet

JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539707 Koncept povjerenja u financijskom sustavu Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
16:20 sati
Google Meet

JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067538512 Suvremene tehnološke inovacije u osiguranju InsurTech Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
Doc.dr.sc. A. Ivanišević Hernaus
17.09.2020
16:40 sati
Google Meet


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067538229 Potencijal i rizici razvoja zelenih obveznica na suvremenim financijskim tržištima Doc.dr.sc. Ana Ivanisevic Hernaus

Prof.dr.sc. Anita Pavkovic

Doc.dr.sc. Jaksa Kristo
22.09.2020.
u 10:00 sati
dv. 11.


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
1191232828 Analiza ponude bankovnih proizvoda i usluga namijenjenih malim i srednjim poduzećima Doc.dr.sc. Branka Tuškan Sjauš (mentor)

Prof.dr.sc. Marko Kolaković (član)

Prof.dr.sc. Anita Pavković (član)
23.09.2020
11:30 sati
dv.12


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0010075154 Analiza mogućnosti financiranja nabave dugotrajne imovine poduzetnika kreditom ili leasingom banaka i leasing društva Doc.dr.sc. Branka Tuškan Sjauš (mentor)

Prof.dr.sc. Anita Pavković (član)

Doc.dr.sc. Mladen Turuk (član)
22.09.2020
12.00 h

dv 12.

JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067527767 Analiza poslovanja velikih banaka u stranom vlasništvu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2019. Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš (mentor)

Prof.dr.sc Anita Pavković (član)

Doc.dr.sc. J. Krišto (član)
22.09.2020.

10.00h

dv. 11

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539887 Utjecaj klimatskih promjena na poslovanje banaka Prof. dr. sc. Alen Stojanović (mentor)
Doc. dr. sc. Jakša Krišto
Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
23.09.2020.
11:00 sati
Dvorana 13

JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067537125 Učinci monetarne politike na financijska tržišta i gospodarstvo Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Prof.dr.sc. Gordana Kordić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 10:30
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067524627
Integracija Republike Slovenije u europsku monetarnu uniju: izazovi i posljedice
Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Prof.dr.sc. Gordana Kordić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 11:00
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067515951 Strategija ciljanja inflacije u europskim zemljama Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Prof.dr.sc. Gordana Kordić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 11:30
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067514858 Monetarna politika Češke i Poljske Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Prof.dr.sc. Gordana Kordić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 12:00
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0035178017 Utjecaj novih financijskih tehnologija na aktivnosti pranja novca
Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Doc.dr.sc. Dajana Barbić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
 
21.09.2020. u 12:30
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539999
Dugoročna perspektiva osobnih ulaganja u uvjetima promijenjene monetarno-ekonomske paradigme
 
Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Doc.dr.sc. Dajana Barbić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 13:00
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067541231
Analiza kretanja ulaganja sektora kućanstva u nenovčane investicijske fondove u Republici Hrvatskoj Prof.dr.sc. Marijana Ivanov
Doc.dr.sc. Dajana Barbić
Doc.dr.sc. Martina Solenički
21.09.2020. u 13:30
Putem Google Meet-a


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067526621
Europski semestar i procedura prekomjernog deficita s osvrtom na Hrvatsku i odabrane zemlje Prof. dr. sc. G. Kordić (mentor)
Doc. dr. sc. Martina Solenički
Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja
23.09.2020. u 11:30 sati
putem Google Meeta


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067538939
Utjecaj premije rizika zemlje na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Anita Pavković (mentor)
Doc. dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus
Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
 
22.09.2020.
10:00 sati
Dvorana 11


JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067540117
Spajanje i pripajanje banaka Prof. dr. sc. Anita Pavković (mentor)
Doc. dr. sc. Jakša Krišto
Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
22.09.2020.
10:00 sati
Dvorana 11

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067514314
Funkcije i primjena kriptovaluta u financijskom sustavu Prof. dr. sc. Anita Pavković (mentor)
Doc. dr. sc. Jakša Krišto
Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
22.09.2020.
10:00 sati
Dvorana 11

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067522888
Analiza financijskog poslovanja i 
strateško pozicioniranje Atlantic 
grupe d.d

Doc.dr.sc. Lucija Rogić Dumančić, mentor
Doc.dr.sc. Jakša Krišto
Doc.dr.sc. Velibor Mačkić 
30.09.2020, srijeda
16:00 sati
dvorana 9


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067513273
MEĐUGENERACIJSKI FINANCIJSKI TRANSFERI U HRVATSKOJ dr. sc. Petra Međimurec (mentorica)
prof. dr. sc. Marijana Ivanov
doc. dr. sc. Šime Smolić
22.09.2020. 
u 15:30 sati
preko Google Meet-a


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067538047 FINANCIJSKI ASPEKTI PRIVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ: NALAZI IZ STUDIJE SHARE  doc.dr.sc. Šime Smolić (mentor), izv.prof.dr.sc. Ivan Čipin i prof.dr.sc. Hrvoje Šimović 24.09.2020. 
u 10:00 sati
dvorana 11


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067504914
„Strategije uvođenja eura u odabranim posttranzicijskim zemljama“ Prof. dr. sc. Gordana Kordić
Prof. dr. sc. Marijana Ivanov
Doc. dr. sc. Martina Solenički
25.09.2020.
 u 15:30 sati 
Google Meet


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067499044
ANALIZA MEĐUOVISNOSTI PRINOSA I RIZIKA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU KAPITALA PRIMJENOM MODELA ZA VREDNOVANJE KAPITALNE IMOVINE (CAPM) Doc.dr.sc. J. Krišto
Prof.dr.sc. N.  Erjavec
Doc.dr.sc. B. Tuškan Sjauš
28.9.2020.
9:15 sati
Dvorana 54


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067541983
Ulaganja društava za osiguranje u Republici Hrvatskoj pod utjecajem regulatornih izmjena  doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja (mentor)
izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović 
doc.dr.sc. Jakša Krišto
23.09.2020. 
09:30 sati
Google Meet


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

006751579
Paneuropski osobni mirovinski proizvod  doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja (mentor);
prof.dr.sc. Hrvoje Šimović; 
doc.dr.sc. Jakša Krišto
28.09.2020.
11:00 sati
Google Meet


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067503686 Obrnuta hipoteka u izabranim zemljama i njene mogućnosti u Republici Hrvatskoj Prof. dr. sc. Alen Stojanović (mentor)
Doc. dr. sc. Jakša Krišto
Doc. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
23.09.2020.
11:00 sati
Dvorana 13


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067517802 "Fiskalni rizici poslovanja željezničkih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske" doc. dr. sc. M. Primorac (mentor)
prof. dr. sc. H. Šimović
doc. dr. sc. D. Barbić
28.09.2020.
u 09:00 sati
u uredu 107


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

 0067524200
"Financijsko poslovanje kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj" doc. dr. sc. M. Primorac (mentor)
prof. dr. sc. H. Šimović
doc. dr. sc. D. Barbić
28.09.2020.
u 09:30 sati
u uredu 107


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067545678 ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
 doc.dr.sc. Branka Tuškan Sjauš (mentor)
prof.dr.sc. Anita Pavković
doc.dr.sc. Jakša Krišto
 

On-line: Google Meet
Datum: 28.09.2020.
Vrijeme: 9.45h
 


​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067457645 Sustav izdavanja pokrivenih hipotekarnih obveznica na primjeru Raiffeisen Landesbank Steiermark
 doc.dr.sc. Branka Tuškan Sjauš (mentor)
prof.dr.sc. Alen Stojanović
prof.dr.sc. Anita Pavković


On-line: Google Meet
Datum:28.09.2020.
Vrijeme: 10.15h
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067427203
FINANCIJSKA KRIZA 2001. I 2002.
GODINE U SJEDINJENIM AMERIČKIM
DRŽAVAMA
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. A. Ivanišević
Hernaus
Doc.dr.sc. D. Barbić
23.09.2020
12:00 sati
Google Meet

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067542382
PERSPEKTIVE RAZVOJA „EuSEF“
FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. A. Ivanišević
Hernaus
Doc.dr.sc. D. Barbić
23.09.2020
12:20 sati
Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067538533
UTJECAJ COVID-19 NA SEKTOR
INVESTICIJSKIH FONDOVA U
HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. A. Ivanišević
Hernaus
Doc.dr.sc. D. Barbić
23.09.2020
12:40 sati
Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067525068 
 "DVOSTRUKO OPOREZIVANJE U INDUSTRIJI
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ"
 

prof. dr. sc. N. Šimurina (mentorica)
prof. dr. sc. H. Šimović
doc. dr. sc. Dajana Barbić
 
24.09.2020. 
u 11.00 sati
online, Google Meet
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067511193
MOGUĆNOST FORMIRANJA OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA NA PRIMJERU JUGOISTOČNE AZIJE
 
Doc.dr.sc. M. Solenički
Prof.dr.sc. G. Kordić
Prof.dr.sc. M. Ivanov

25.09.2020
15:00 sati
Google Meet
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067527036 INICIJALNA JAVNA PONUDA NA PRIMJERU IZABRANOG PODUZEĆA Doc.dr.sc. M. Solenički
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja
Doc.dr.sc. J. Krišto

25.09.2020
09:00 sati
Google Meet
 

​​
​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0244000268 POTRAŽNJA ZA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM U ZEMLJAMA OECD-A Izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović
doc. dr. sc. S. Jakšić (mentor)
Doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja

29.9.2020.
u 09:00 sati
u dvorani 14 (Vijećnica)
 

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0116146322 UPRAVLJANJE RIZICIMA PUTEM OSIGURANJA I ANALIZA SPECIFIČNIH
POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA OSIGURATELJNE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
Doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja
29.09.2020 
09:30 sati
u dvorani 14 (Vijećnica)
 

​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067525507 RAZVOJ I STRUKTURA ULAGANJA INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Izv.prof.dr.sc. Mihovil Anđelinović
Prof.dr.sc. Drago Jakovčević
Doc.dr.sc. Maja Mihelja Žaja

29.09.2020 
09:30 sati
u dvorani 14 (Vijećnica)
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067528813 ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD
POTRESA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja
Doc.dr.sc. M. Solenički

25.09.2020
13:00 sati
Google Meet
 
 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067475860 ANALIZA PRINOSA I VOLATILNOSTI
ODABRANIH INVESTICIJSKIH FONDOVA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. M. Mihelja Žaja
Doc.dr.sc. M. Solenički

25.09.2020
13:20 sati
Google Meet
 

 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539205 UČINCI FINANCIJSKE LIBERALIZACIJE NA ZEMLJE U RAZVOJU
 
Doc.dr.sc. M. Solenički
Doc.dr.sc. J. Krišto 
 Doc.dr.sc. M. Beg
25.09.2020
09:30 sati
Google Meet

 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067539065  "OPOREZIVANJE FINANCIJSKOG SEKTORA EUROPSKE UNIJE" prof. dr. sc. H. Šimović
doc. dr. sc. M. Primorac
prof. dr. sc. N. Šimurina (mentorica)
utorak 29.09.2020. 
u 11.30 sati 
online

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067516457  Utjecaj financijske pismenosti na zaduženost građana doc. D.Barbić
prof. M.Ivanov
prof. D.Zoričić
Ponedjeljak 28.09.2020.
14:30
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067516184  Analiza financijskog znanja, vještina i stavova financijski obrazovanih studenata u Republici Hrvatskoj doc. D.Barbić
prof. M.Ivanov
doc. D.Labaš
Ponedjeljak 28.09.2020.
14:50
Google Meet

 
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067516761  Istraživanje mikro i makro učinaka korištenja digitalnih valuta doc. D.Barbić
prof. M.Ivanov
izv.prof. M.Sopta
Ponedjeljak 28.09.2020.
15:15
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067523682  Analiza utjecaja Covid-19 na osobnu potrošnju doc. D. Barbić
prof. M.Ivanov
doc. L.Rogić Dumančić
Ponedjeljak 28.09.2020.
15:45
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067530813 Komparativna analiza financijske isključenosti u odabranim zemljama Europske unije doc. D. Barbić
prof. M.Ivanov
doc. J.Krišto
Ponedjeljak 28.09.2020.
16:05
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067547693  Obrnuta hipoteka kao instrument financiranja osoba starije životne dobi  doc. D. Barbić
prof. M.Ivanov
doc. J.Krišto
 
Ponedjeljak 28.09.2020.
16:25
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane

0067534032 
Analiza prezaduženosti građana u Republici Hrvatskoj doc. D. Barbić
prof. M.Ivanov
doc. J.Krišto
Ponedjeljak 28.09.2020.
16:45
Google Meet

 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067517641  Suvremeni oblici plaćanja u trgovini na malo doc. D.Barbić
doc. M.Mihelja Žaja
doc. I.Štulec
29.09.2020.
13:00
Google Meet


 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067473138 Analiza pranja novca i kretanja sumnjivih i gotovinskih transakcija u Republici Hrvatskoj doc. D.Barbić
prof. H.Šimović
doc. J.Krišto
 
29.09.2020.
13:30
Google Meet
​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067532683  Inflation measurement methods in European Union and United States doc. D.Barbić
prof. M.Ivanov
doc. Š.Smolić
29.09.2020.
14:00
Google Meet
​​​​​​
 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067517657 Analiza kretanja cijene nafte na svjetskom tržištu doc. D.Barbić
prof. M.Ivanov
prof. G.Kordić
29.09.2020.
15:30
Google Meet


 
​​​​​​​​​​​​
JMBAG Tema Povjerenstvo Datum i mjesto obrane
0067413708 UČINCI PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI
NA TRŽIŠTE OSIGURANJA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Doc.dr.sc. J. Krišto
Doc.dr.sc. M. Solenički
Doc.dr.sc D. Barbić
30.09.2020
14:00 sati
Google Meet
​​​​​​​​​​​​