Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Osobne financije-2020/2021

OSOBNE FINANCIJE -SVEUČILIŠNI STUDIJ ak.god. 2020/21
Kod za Classroom: ju5kpye

OSOBNE FINANCIJE
 ak. god. 2018./19. - informacije u nastavku odnose se na studente:

- preddiplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu 
- stručnog studija - lokacija Borongaj u Zagrebu 
- - studente koji su ranijih godina odslušali predmet Osobne financije a nisu ga položili 

Pismeni ispit iz kolegija Osobne financije obuhvatit će gradivo:
-
 dostupno na: Marijana Ivanov (2015./2017), "Osobne financije: nastavni tekst predavanja za studente" - link ((do koji se odnosi na obračun bruto i neto plaća molim zamjeniti sadržajem koji je objašnjen u niže navedenoj ppt prezentaciji i uskađen je s novom regulativom obračuna poreza i drugih fiksanih davanja u oporezivanju plaća počevši od 1. siječnja 2019.) 
vježbe zadataka sa seminarske nastave koju održava doc.dr.sc. Dajana Barbić
Novo! Zadaci - preračun bruto-neto plaće u skladu s propisima koji su na snazi od 1. siječnja 2019. -ppt prezentacija
- te sve druge dodatne materijale na koje su studenti upućeni tijekom nastave koju održavaju prof.dr.sc. Marijana Ivanov i doc.dr.sc. Dajana Barbić, a dostupni su putem classrooma

Počevši s prvim ispitnim terminom zimskog ispitnog roka u ak.god. 2018./19. studenti na testu trebaju obračunati plaću u skladu s regulativom koja je na snazi od 1.siječnja 2019.
 

Formiranje ocjene na predmetu

  • bodovi 60-70  ocjena dovoljan (2) - ali uz ostvaren minimum na svakom kolokviju; minimalni broj 54 bodova na oba kolokvija (zajedno) plus minimalno 6 bodova za oba projekta; studenti koji nemaju bodove projekata trebaju na testovima ili ispitu ostvariti minimalno 60 bodova
  • bodovi 71-80 ocjena dobar (3)
  • bodovi 81-90 ocjena vrlo dobar (4)
  • bodovi 91-100 ocjena izvrstan (5)