Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Monetarna analiza-2017-NOVO

Monetarna analiza
ISPITNI ROK 29.06.2020. IZ KOLEGIJA MONETARNA ANALIZA  ODRŽAT ĆE SE KAO ONLINE ISPIT. MOLIMO STUDENTE KOJI IZLAZE NA ISPITNI ROK 29.06.2020. (ISKLJUČIVO TAJ ROK, ZA OSTALE ROKOVE ĆE BITI FORMIRAN NOVI CLASSROOM) DA SE PRIJAVE NA CLASSROOM (lozinka: nalk25j  Molim pročitatje sve obavijesti.
 

Stara objava je u nastavku:
Kolegij: Monetarna analiza - ak.god. 2016./17. - Diplomski studij smjer Financije


VAŽNA OBAVIJEST: MOLE SE STUDENTI DA ŠTO PRIJE ISPRINTAJU DOSTUPNE MATERIJALE S WEB-A, ODNOSNO PO MOGUĆNOSTI NAPRAVE ELEKTRONIČKE KOPIJE ISTIH. Naime, zbog tehničkih razloga pristup navedenim materijalima neće biti moguć u narednom razdoblju 

PREDAVANJA I MATERIJALI u ak.god. 2016./17.

- za otvaranje priloženih datotaka potrebna je lozinka koja glasi: konferencijaPredavanje 1.1.: link (održano 28.2.2017  i 7.3.2017.) - uključuje jednim dijelom ponavljanje gradiva Monetarna politika


Predavanje 1.2. (dodatak predavanju 1.1.): link (održano 14.3.2017. i 21.3.2017.)


Predavanje 2. - link (održano 28.3.2017.), objavljeno 28.3.2017. u 13:26 sati


Predavanje 3 (održano 4.4.2017.) - vidjeti niže navedeni dodatak "Prociklično ponašanje banaka i makroprudencijalna politika" link - NOVOobjavljeno 4.4.2017. u 12:55 sati

i materijali vezani uz raspravu na nastavi - link 


Dodaci predavanju 1 i 2 vezani uz gradivo prvog kolokvija:

Budući da materijali predavanja uglavnom sadrže slike i tablice, radi lakšeg razumijevanja i savladavanja gradiva predavanja 1.1, 1.2. i 2, možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku.  Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) na koje se tekst odnosi. Ne učite napamet jer 6 ekonomista ima 9 različitih stavova, a i okolnosti se mijenjaju iz dana u dan):


- Govor guvernera prof.dr.sc. Borisa Vujčića i viceguvernera mr.sc. Vedrana Šošića - link (slobodno proučite i povezane ppt prezentacije dostupne na link 1, link 2, link 3) - NOVO (objavljeno 4.4.2017. u 10.40 sati 
- Marijana Ivanov (2015.): "Učinci intervalutarnih odnosa na razvoj gospodarstva Hrvatske" - link, rad objavljen u "Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske", Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015., str. 133-146
- Marijana Ivanov (2014): "Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj" link,  rad objavljen u: Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, HAZU, 2014.
- Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima"(link na radnu verziju)rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Vezano uz tematske cjeline Predavanja 1 i 2 proučiti isključivo 6. i 7. poglavlje koji se odnose na strategiju monetarne politike koja postoji u Hrvatskoj. Ostali dijelovi istog rada bit će obrađeni u sklopu drugih nastavnih cjelina.
- dodatak Prociklično ponašanje banaka i makroprudencijalna politika - link - NOVOobjavljeno 4.4.2017. u 12:55 sati
 

Studenti koji žele (nije obvezno) mogu po izboru pročitati i sljedeće:
- Marijana Ivanov (2011): "Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj" - link na radnu verziju teksta, objavljeno u: Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
- Mirna Dumičić, Ivo Krznar (2013.): 'Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost', Istraživanja HNB
- Igor Ljubaj (2012): „Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup“, Istraživanja, HNB
- Tomislav Galac (2011): „Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj – analiza hipotetičnih scenarija“, Istraživanja, HNB 
- Tomislav Galac (2011): "Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj", Istraživanja, HNB - (dostupno na stranicama HNB)
- Nikola Bokan, Lovorka Grgurić, Ivo Krznar, Maroje Lang (2010) : „Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj“, Istraživanja, HNB
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" - link 
- Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'-link
- Procedura za ispravljanje makroekonomskih neravnoeža - link 1   ; - link 2     : link 3
- Hrvatski izvoznici (2016.) - tekst pripremljen u suradnji s M. Ivanov - link


GRADIVO DRUGOG KOLOKVIJA:

Predavanje 3 - link (11.4.2017.) - Transmisijski mehanizam monetarne politike

Dodatak predavanju 3: (nije popraćen ppt prezentacijom pa molim koristiti tekst u nastavku) - gradivo će biti obuhvaćeno drugim kolokvijem
- Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima"(link na radnu verziju)rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. 

Povezano gradivo u knjizi: obratiti svakako pozornost na brojeve stranica iz knjige koji su podvučeni

Dio gradiva iz Mishkinove knjige ste već ranije slušali na drugim kolegijima pa po potrebi proučite o čemu se radi. Brojevi stranica iz knjige koji su podvučeni sadrže detaljnija objašnjenja od onih tema koje su u prezentaciji Predavanja 3 pa ih svakako dobro proučite. 

- Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010., str. 127-132, str. 134-147, str. 156-175, str. 185-215, str. 361-368, str. 583-610 te str. 639-658 - knjiga je dostupna u knjižnici EFZG - original izdanja na engleskom jeziku pod naslovom "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" zasigurno predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika iz monetarne ekonomike, a ujedno je i jednostavno pisan tako da je omiljen i među studentima i profesorima 

- gradivo obuhvaćeno gore navedenim stranicama iz Mishkinove knjige - potrebno je razumijeti i poznavati radi ispravnog razumijevanja djelovanja svih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike, a isto tako radi razumijevanja razloga zašto oni ponekada ne djeluju u uvjetima recesije, pesimizma, zamke likvidnosti itd., kao i razumijevanja monetarnih faktora razvoja financijskih kriza, pojave financijskih mjehurića itd.
- molim pročitati s razumijevanjem - ne treba pamtiti godine, događaje i nazive poduzeća - ali zapamtite faktore asimetričnosti, moralnog hazarda, anomalije, efekte (raznorazne koji se spominju), opće faktore razvoja financijskih kriza, itd.
- cilj nije da ponovno učite gradivo koje ste položili na kolegiju Monetarna politika jer se podrazumijeva da ga znate, a ako ste ga zaboravili sada ga ponovite čitajući Mishkina
- nasuprot tome cilj izučavanja Mishkina je da kroz što veći broj primjera koji su obuhvaćeni u knjizi (ovaj put iz SAD-a i drugih država) dobijete što složeniju sliku i možete razumijeti djelotvornost/ograničenja/nedjelotvornost pojedinih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike


Studenti koji žele (nije obvezno) mogu po izboru pročitati i sljedeće:

Radi lakšeg razumijevanja gradiva predavanja 3 ....  možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja te posebno rezultate za Hrvatsku). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem:  

- Maruška Vizek (2007): "Ekonometrijska analiza kanala monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link 
- Vladimir Doležal (2011): "Efikasnost mehanizma monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link
- Ante Žigman (2005): "Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam - iskustva za Hrvatsku" - link
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" - link 
Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'linkPredavanje 4 - link (25.4.2017.)  Eurosustav

Posljednji dan predavanja 2.5.2017. govorili smo o prednostima i nedostatcima uvođenja eura u Hrvatskoj.


Predavanje 5  - link (2.5.2017.) - (objavljeno 7.5.2017. u 10.27) Sustav federalnih rezervi  NAPOMENA: U prezentaciji se nalaze brojni slajdovi s tekstom uz koji se veže napomena "Samo pročitati" - što znači pročitati po izboru (namijenjeno prvenstveno onima koji žele znati više). Nadalje uz dio teksta se veže napomena "Proučiti" ili "Samo proučiti" - to znači da nema potrebe pamtiti bilo kakve statističke podatke, ali treba promotriti sliku ili tablicu ( posebno za podatke iz novije povijesti.) te razmisliti o odgovorima na pitanja koja su s time povezana? Kod pojedinih rečenica, slika ili tablica stavljena je plava zvijezdica - to znači da je takav tekst ili podatak važan i da ga treba zapamtiti. VAŽNA OBAVIJEST: MOLE SE STUDENTI DA ŠTO PRIJE ISPRINTAJU DOSTUPNE MATERIJALE S WEB-A, ODNOSNO PO MOGUĆNOSTI NAPRAVE ELEKTRONIČKE KOPIJE ISTIH. Naime, zbog tehničkih razloga pristup navedenim materijalima možda neće biti moguć u narednom razdoblju uključujući i razdoblje netom prije polaganja ispita/ pisanja kolokvija. 

Stara predavanja na predmetu:


Kolegij: Monetarna analiza - ak.god. 2015./16. - Diplomski studij smjer Financije

PREDAVANJA I MATERIJALI u ak.god. 2015./16. 

Uvodno predavanje - izvori podataka dostupni na web stranicama HNB. Teme koje treba samostalno proučiti sa web stranica HNB-a - link (bit će naknadno objavljeno)

Predavanje 1: link (održano 8.3.2016.; 15.3.2016. i 22.3.2016.) - uključuje jednim dijelom ponavljanje gradiva Monetarna politika

Dodatak Predavanju 1: link (objavljeno 22.3.2016.) - gradivo uključuje šira objašnjenja gradiva prve prezentacije o kojima je bilo govora tijekom predavanja

Predavanje 2: link (održano 22.3.2016.) 

Dodaci predavanju 1 i 2 vezani uz gradivo prvog kolokvija:

Budući da materijali predavanja uglavnom sadrže slike i tablice, radi lakšeg razumijevanja i savladavanja gradiva predavanja 1 i 2, možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem. Ne učite napamet jer 6 ekonomista ima 9 različitih stavova, a i okolnosti se mijenjaju iz dana u dan):

Preporuka svakako proučiti za potrebe prvog kolokvija:
- dodatak Prociklično ponašanje banaka i makroprudencijalna politika - link 
- dodatak MIP 2014 - link - samo pogledati novije podatke za Hrvatsku 
- Izvadak 1 iz govora guvernera Vujčića (2016.) - link
- Izvadak 2 iz govora guverera Vujčića (2016) - link
- Izvadak iz intervjua viceguvernera Šošića (2016) - link
- Izvadak iz govora guvernera Rohatinskog (2009)
- Marijana Ivanov (2015.): "Učinci intervalutarnih odnosa na razvoj gospodarstva Hrvatske" - link, rad objavljen u "Uloga regulatora u razvoju gospodarstva Hrvatske", Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015., str. 133-146
- Marijana Ivanov (2014): "Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj" link,  rad objavljen u: Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, HAZU, 2014.
- Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima"(link na radnu verziju)rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Vezano uz tematske cjeline Predavanja 1 i 2 proučiti isključivo 6. i 7. poglavlje koji se odnose na strategiju monetarne politike koja postoji u Hrvatskoj. Ostali dijelovi istog rada bit će obrađeni u sklopu drugih nastavnih cjelina.


Dodatno -po izboru:
- Marijana Ivanov (2011): "Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj" - link na radnu verziju teksta, objavljeno u: Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
- Mirna Dumičić, Ivo Krznar (2013.): 'Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost', Istraživanja HNB
- Igor Ljubaj (2012): „Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup“, Istraživanja, HNB
- Tomislav Galac (2011): „Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj – analiza hipotetičnih scenarija“, Istraživanja, HNB 
- Tomislav Galac (2011): "Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj", Istraživanja, HNB - (dostupno na stranicama HNB)
- Nikola Bokan, Lovorka Grgurić, Ivo Krznar, Maroje Lang (2010) : „Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj“, Istraživanja, HNB
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" - link 
- Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'-link
- Procedura za ispravljanje makroekonomskih neravnoeža - link 1   ; - link 2     : link 3
- Hrvatski izvoznici (2016.) - tekst pripremljen u suradnji s M. Ivanov - link


Predavanje 3: - link (održano 12.4.2016. i dijelom 19.4.2016.)

Dodatak - pročitati po izboru - link (HNB: Rizici potrošača u kreditnom odnosu)


Predavanje 4: - link (održano (19.4.2016.)

Povezano gradivo u knjizi: obratiti svakako pozornost na brojeve stranica iz knjige koji su podvučeni

Dio gradiva iz Mishkinove knjige ste već ranije slušali na drugim kolegijima pa po potrebi proučite o čemu se radi. Brojevi stranica iz knjige koji su podvučeni sadrže detaljnija objašnjenja od onih tema koje su u prezentaciji Predavanja 4 pa ih svakako dobro proučite. 

- Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010., str. 105-124, str. 129-132, str. 134-146, str. 156-175, str. 185-199, str. 361-368, str. 583-610 te str. 639-658 - knjiga je dostupna u knjižnici EFZG - original izdanja na engleskom jeziku pod naslovom "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" zasigurno predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika iz monetarne ekonomike, a ujedno je i jednostavno pisan tako da je omiljen i među studentima i profesorima 

- gradivo obuhvaćeno gore navedenim stranicama iz Mishkinove knjige - potrebno je razumijeti i poznavati radi ispravnog razumijevanja djelovanja svih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike, a isto tako radi razumijevanja razloga zašto oni ponekada ne djeluju u uvjetima recesije, pesimizma, zamke likvidnosti itd., kao i razumijevanja monetarnih faktora razvoja financijskih kriza, pojave financijskih mjehurića itd.
- molim pročitati s razumijevanjem - ne treba pamtiti godine, događaje i nazive poduzeća - ali zapamtite faktore asimetričnosti, moralnog hazarda, anomalije, efekte (raznorazne koji se spominju), opće faktore razvoja financijskih kriza, itd.
- cilj nije da ponovno učite gradivo koje ste položili na kolegiju Monetarna politika jer se podrazumijeva da ga znate, a ako ste ga zaboravili sada ga ponovite čitajući Mishkina
- nasuprot tome cilj izučavanja Mishkina je da kroz što veći broj primjera koji su obuhvaćeni u knjizi (ovaj put iz SAD-a i drugih država) dobijete što složeniju sliku i možete razumijeti djelotvornost/ograničenja/nedjelotvornost pojedinih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike

Dodatno - po izboru
Radi lakšeg razumijevanja gradiva predavanja 4 ....  možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja te posebno rezultate za Hrvatsku). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem:  

- Maruška Vizek (2007): "Ekonometrijska analiza kanala monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link 
- Vladimir Doležal (2011): "Efikasnost mehanizma monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link
- Ante Žigman (2005): "Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam - iskustva za Hrvatsku" - link
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" - link 
Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'link


Predavanje 5: Strategije monetarne politike (neće biti ppt prezentacije)

Svakako proučiti svu spomenutu literaturu koja se veže uz Predavanje 5.

Marijana Ivanov (2012): 
"Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima"(link na radnu verziju)rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Vodite računa o razlici strategije monetarne politike u RH od 2016. u odnosu na navedeno u članku. HNB je od 2016. eksplicitno objavio da koristi sidro tečaja.  

- Marijana Ivanov (2011): "Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj" - link na radnu verziju teksta, objavljeno u: Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 -

- Marijana Ivanov (2014): "Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj" link,  rad objavljen u: Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, HAZU, 2014.-važno - za drugi kolokvij proučiti samo uvod

- Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010.,  str. 206-212,  str. 393-399, str. 402-412, str. 479-487 - knjiga je dostupna u knjižnici EFZG - original izdanja na engleskom jeziku pod naslovom "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" zasigurno predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika iz monetarne ekonomike, a ujedno je i jednostavno pisan tako da je omiljen i među studentima i profesorima 


The Bank of England - link

IMF - link


Predavanje 6: - link   ECB (2.5.2016.)


Predavanje 7: (12.5.2016. - nakon drugog kolokvija) - link (objavljeno 2.6.2016.)

Prvi dodatak predavanju 7: - link

Drugi dodatak predavanju 7: - link

Treći dodatak predavanju 7: - link

Četvrti dodatak predavanju 7 - link

 


Ocjena na predmetu formira se na sljedeći način:

  • 60-70 bodova - dovoljan (2)
  • 71-80 bodova - dobar (3)
  • 81-90 bodova - vrlo dobar (4)
  • 91 i više bodova - izvrstan (5).

Nastavak teksta se odnosi gradivo prethodne akademske godine

Kolegij: Monetarna analiza - ak.god. 2014/15. - Diplomski studij smjer Financije

Predavanje 1: link NOVO (predavanje 24.2.2015. i 3.3.2015.) - uključuje jednim dijelom ponavljanje gradiva Monetarna politika
- dio prvog predavanja koji je ranije objavljen morao se je ažurirati novim metodološkim promjenama monetarne statistike a koje su objavljene 23.2.2015. na stranicama HNB
- stoga su 25.2.2015. u 14.30 sati  objavljeni novi materijali prvog predavanja, sve što je u njima novo i drugačije nego prije označeno je plavom strelicom i zvjezdicom (ako ste već ranije isprintali materijale vodite računa da u njima označite sve izmjene u odnosu na prethodni tekst )

 Predavanje 2: link (predavanje 3.3.2015.; 10.2.2015.; 17.3.2015.) - materijali su prošireni s dodatnim prezentacijama nakon dijela koji je prvotno bio objavljen; prvi dio prezentacije je isti (osim jednog slajda koji se je ponavljao), a uključeni su brojni dodatni slajdovi tako da je cijelina zaokružena; ova prezentacija pomaže u razumijevanju instrumenata m.p. u Hrvatskoj koji su detaljno objašnjeni u predavanju 3

Napomene i okvirnim pitanjima vezanim uz gradivo Predavanja 2: link na dodatak (objavljeno 20.3.2014.)

Predavanje 3: link (predavanje 17.3.2015.) - održao ga je doc.dr.sc. Tomislav Ćorić - na nastavi je biti samo skraćena prezentacija s prikazom instrumenata, ali molim sve detaljno pročitati i povezati sa sadržajem prva dva predavanja. 

Tekst za lakše savladavanje gradiva trećeg predavanja - u značajnoj mjeri uključuje gradivo za koje se podrazumijeva poznavanje s kolegija Monetarna politika (objavljeno 20.3.2015.)

Okvirna pitanja vezana uz gradivo Predavanja 3 (i Predavanje 1) - link (objavljeno 20.3.2015.)

Dodatak predavanjima 1, 2 i 3:
Budući da materijali predavanja uglavnom sadrže slike i tablice, radi lakšeg razumijevanja i savladavanja gradiva predavanja 2 i 3, možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem. Ne učite napamet jer 6 ekonomista ima 9 različitih stavova, a i okolnosti se mijenjaju iz dana u dan):

NOVO - Mirna Dumičić, Ivo Krznar 82013.): 'Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost', Istraživanja HNB
- Igor Ljubaj (2012): „Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup“, Istraživanja, HNB
 - Tomislav Galac (2011): „Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj – analiza hipotetičnih scenarija“, Istraživanja, HNB 
- Marijana Ivanov (2014): "Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj" - link,  rad objavljen u: Zbornik radova znanstvenog skupa Razvojni potencijali hrvatskog gospodarstva, HAZU, 2014.
 - Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima", (link na radnu verziju), rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Vezano uz tematske cjeline Predavanja 3 proučiti isključivo 6. i 7. poglavlje koji se odnose na strategiju monetarne politike koja postoji u Hrvatskoj. Ostali dijelovi istog rada bit će obrađeni u sklopu drugih nastavnih cjelina.
 - Tomislav Galac (2011): "Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj", Istraživanja, HNB - (dostupno na stranicama HNB)
 - Marijana Ivanov (2011): "Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj" - link na radnu verziju teksta, objavljeno u: Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
  - Nikola Bokan, Lovorka Grgurić, Ivo Krznar, Maroje Lang (2010) : „Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj“, Istraživanja, HNBNOVO-Dodatak za one koji žele znati više - pročitati radi dobivanja uvida u stanje makroekonomskih neravnoteža u Hrvatskoj - link - dio gradiva se poklapa sa sadržajem predavanja


Prvi kolokvij dogovoren je za 7.4.2015. s početkom u 17.00 sati.


Prvi kolokvij nosi maksimalno 50 mogućih bodova. Drugi kolokvij nosi maksimalno 50 mogućih bodova. Ukupno oba kolokvija ili ispit nose 100 bodova.

Predavanje 4 - link (31.3.2015.) 


Predavanje 5: link na predavanje ( 14..4.2015.)

Osim gradiva obuhvaćenog prezentacijom, na predavanju je bilo govora i kontroliranim i autonomnim faktorima promjene ponude novca, o odrednicama potražnje za novcem kod Keynesa i Friedmana (molim ponovno ih se podsjetiti), o djelotvornosti monetarne politike u kratkom roku (u odnosu na djelotvornost monetarne politike u dugom roku), o monetarnim faktorima koji dovode do razvoja financijskih kriza, itd. 

Obvezni dodatni materijali vezani uz predavanje 4, 5, 6 ... :
-
Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima", (link na radnu verziju), rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153
- Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010., str. 105-124, str. 129-132, str. 134-146, str. 156-175, str. 185-199, str. 206-212, str. 361-368, str. 393-399, str. 402-412, str. 583-610 te str. 639-651 - knjiga je dostupna u knjižnici EFZG - original izdanja na engleskom jeziku pod naslovom "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" zasigurno predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika iz monetarne ekonomike, a ujedno je i jednostavno pisan tako da je omiljen i među studentima i profesorima 

- gradivo obuhvaćeno gore navedenim stranicama iz Mishkinove knjige - potrebno je razumijeti i poznavati radi ispravnog razumijevanja djelovanja svih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike, a isto tako radi razumijevanja razloga zašto oni ponekada ne djeluju u uvjetima recesije, pesimizma, zamke likvidnosti itd., kao i razumijevanja monetarnih faktora razvoja financijskih kriza, pojave financijskih mjehurića itd.
- molim pročitati s razumijevanjem - ne treba pamtiti godine, događaje i nazive poduzeća - ali zapamtite faktore asimetričnosti, moralnog hazarda, anomalije, efekte (raznorazne koji se spominju), opće faktore razvoja financijskih kriza, itd.
- cilj nije da ponovno učite gradivo koje ste položili na kolegiju Monetarna politika jer se podrazumijeva da ga znate, a ako ste ga zaboravili sada ga ponovite čitajući Mishkina
- nasuprot tome cilj izučavanja Mishkina je da kroz što veći broj primjera koji su obuhvaćeni u knjizi (ovaj put iz SAD-a i drugih država) dobijete što složeniju sliku i možete razumijeti djelotvornost/ograničenja/nedjelotvornost pojedinih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike

Popis okvirnih pitanja iz knjige Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010. - link na popis okvirnih pitanja iz Mishkinove knjige. (objavljeno 23.4.2012., potvrđeno kao isto 14.4.2015.) U slučaju gradiva koje je ranije obrađivano u okviru kolegija Monetarna politika, a podrazumijeva se njegovo poznavanje i na kolegiju Monetarna analiza (obuhvaćeno Mishkinovom knjigom) studenti mogu formirati objašnjenja na ispitu i drugom kolokviju također i u skladu s onima koja su dana u knjizi "Monetarna politika", autora I. Lovrinović i M. Ivanov (knjiga je dostupna u knjižnici EFZG). Molim u popisu okvirnh pitanja obratiti pozornost ne samo na pitanja nego i određena objašnjenja (npr. pozitivni/negativni šokovi AS i AD) jer je naknadno skraćen broj stranica koje studenti uče iz knjige.

VAŽNO: Popis okvirnih pitanja iz Mishkinove knjige ne uključuje pitanja vezana uz gradivo prvog kolokvija, kao što ne obuhvaća niti okvirna pitanja vezana uz ostalo gradivo drugog kolokvija koje nije vezano uz knjigu. Druga okvirna pitanja vezana uz Predavanja 4, 5 ... neće biti objavljena.


Radi lakšeg razumijevanja gradiva predavanja 5 ....  možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja te posebno rezultate za Hrvatsku). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem:  

- Maruška Vizek (2007): "Ekonometrijska analiza kanala monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link 
- Vladimir Doležal (2011): "Efikasnost mehanizma monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link
- Ante Žigman (2005): "Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam - iskustva za Hrvatsku" - link
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" - link 
- Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'- link


Predavanje 6: (održano 28.4.2015.) - link

Dodatak predavanju 6 - pročitati po izboru - link
Ocjena na predmetu formira se na sljedeći način:

  • 60-70 bodova - dovoljan (2)
  • 71-80 bodova - dobar (3)
  • 81-90 bodova - vrlo dobar (4)
  • 91 i više bodova - izvrstan (5).Predavanja od prošle akademske godine:

U NASTAVKU SU PREDAVANJA OD PROŠLE GODINE. TI MATERIJALI SE KONTINUIRANO AŽURIRAJU U SKLADU S NOVIM PODACIMA KOJI SU PREZENTIRANI NA NASTAVI U TEKUĆOJ AKADEMSKOJ GODINI - STOGA MOLIM PROČITATI I NOVE MATERIJALE KOJI SE OBJAVLJU PO TJEDNIMA IZVOĐENJA NASTAVE U OVOJ AKADEMSKOJ GODINI.  PRI TOME POSTOJI MOGUĆNOST PROMJENA REDOSLIJEDA IZVOĐENA PREDMETNIH TEMA NASTAVE U OVOJ I PROŠLOJ AKADEMSKOJ GODINI. MOLE SE STUDENTI DA O TOME VODE RAČUNA.Predavanje 1: link na predavanje (18.2.2014.)

Predavanje 2: link na predavanje (25.2.2014., 4.3.2014., 11.3.2014.))

 - Dodatak s napomenama i okvirnim pitanjima vezanim uz gradivo Predavanja 2: link na dodatak (objavljeno 7.3.2014.)

Predavanje 3: link na predavanje (18.3.2014. i 25.3.2014.)

 - NOVO: Tekst za lakše savladavanje gradiva trećeg poglavlja - u značajnoj mjeri uključuje gradivo za koje se podrazumijeva poznavanje s kolegija Monetarna politika (objavljeno 28.3.2014.)
 - Novo: Dodatak s okvirnim pitanjima vezanim uz gradivo Predavanja 3 (i Predavanje 1) - link (objavljeno 28.3.2014.)

Budući da materijali predavanja uglavnom sadrže slike i tablice, radi lakšeg razumijevanja gradiva predavanja 2 i 3, možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem.

Dodatni materijali koje možete pročitati vezano uz predavanje 2 i 3 (preporuka je pročitati barem neke od navedenih radova radi boljeg razumijevanja gradiva a posebice ukoliko niste prisustvovali predavanjima - ne učite napamet jer 6 ekonomista ima 9 različitih stavova, a i okolnosti se mijenjaju iz dana u dan):

Prva skupina radova - više povezani uz gradivo predavanja:
   - Zaključna izjava nakon posjete MMF-a 2014. (ožujak 2014.) - link
   - Igor Ljubaj (2012): „Ocjena utjecaja monetarne politike na kredite stanovništvu i poduzećima: FAVEC pristup“, Istraživanja, HNB
  -
Tomislav Galac (2011): „Središnja banka kao krizni menadžer u Hrvatskoj – analiza hipotetičnih scenarija“, Istraživanja, HNB 
  -
Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima", (link na radnu verziju), rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153, prezentirano na Znanstvenom skupu povodom 90. godine rođenja akademika i profesora Jakova Sirotkovića. Vezano uz tematske cjeline Predavanja 3 proučiti isključivo 6. i 7. poglavlje koji se odnose na strategiju monetarne politike koja postoji u Hrvatskoj. Ostali dijelovi istog rada bit će obrađeni u sklopu drugih nastavnih cjelina.
   - Tomislav Galac (2011): "Globalna kriza i kreditna euroizacija u Hrvatskoj", Istraživanja, HNB - (dostupno na stranicama HNB)
   - Marijana Ivanov (2011): "Zamke eksterne financijske liberalizacije - pogled iz perspektive monetarnog sustava i modela privređivanja u Hrvatskoj" - link na radnu verziju teksta, objavljeno u: Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
   - Nikola Bokan, Lovorka Grgurić, Ivo Krznar, Maroje Lang (2010) : „Utjecaj financijske krize i reakcija monetarne politike u Hrvatskoj“, Istraživanja, HNB
   - Marijana Ivanov (2009): "Money, liquidity and financial cycles", (radna verzija), The Business & Economics Society International 2009 Conference, 15-16 July 2009 Kona Hawaii / USA
    - Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2008): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia', (link na rad), Review of Business Research, March 2008., str. 1-17, prijevod dijela teksta na hrvatski; rad prezentiran na međunarodnoj konferenciji IABE - Stockholm Conference 2008
    - Ivan Lovrinović, Tomislav Čorić (2011): "Monetarna pozicija Republike Hrvatske u procesu prilagodbe tečajnom mehanizmu ERM2, link na časopis Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
    - 
Ivan Ribnikar (2011): "Monetarna politika kod slobodnog kretanja kapitala između država", link na časopis Ekonomija/Economics, godina 18, br. 3 
    - Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2005): 'Pasivna ili aktivna monetarno-kreditna politika za Hrvatsku', (radna verzija) izvorni znanstveni rad, Zbornik radova XIII tradicionalnog savjetovanja hrvatskog društva ekonomista 16. - 18. studenoga 2005. Opatija, «Ekonomska politika Hrvatske u 2006.», Inžinjerski biro, Opatija, 2005., str. 299- 313.

Druga skupina radova - manje povezani uz gradivo predavanja:
   - Tomislav Ridzak: „Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana“, Istraživanja, HNB - (dostupno na stranicama HNB)

    - Marijana Ivanov, Ante Rončević, Jurica Šimurina (2013): "Osiguranje depozita i supervizija nisu zamjena za dobru praksu korporativnog upravljanja u bankama", (link na radnu verziju), rad u: Zbornik radova 21. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2014.", 13.-15. studenoga 2013., Opatija, str. 275-307
   - Marijana Ivanov, Guste Santini (2011.): „Uloga dopunskog kredita u poticanju poduzetničke aktivnosti i ekonomskog razvoja“, (radna verzija), Ekonomija/Economisc god.18 br.2, Rifin, Zagreb, 2011.,str. 233-269
   - Ivanov, Marijana; Tkalec, Marina; Vizek, Maruška (2011): „The Determinants of Financial Euroization in a Post-Transition Country: Do Threshold Effects Matter?, (link na rad), Finance a Uver: Czech Journal of Economics & Finance, Jul 2011, Vol. 61 Issue 3, p230-251
   - Marijana Ivanov (2012:): "Horizontalno partnerstvo u funkciji lokalnog i regionalnog razvoja", (radna verzija), Ekonomija/Economics, god. 19, br. 1, Rifin, Zagreb, 2012., str. 81-100
   - Marijana Ivanov (2005): 'Bonitet klijenta i kvaliteta kolaterala', (radna verzija), Zbornik radova VIII savjetovanja «Interna revizija i kontrola», HZRFD, Poreč, rujan 2005., str. 51- 59.

Sve gore navedeno (uključujući i prezentacije s predavanja) je jedna zaokružena cjelina.

____

Predavanje 4: link na predavanje (1.4.2014.)

Dodatak - pročitati s razumijevanjem - link na dodatak (1.4.2014.)

Predavanje 5: link na predavanje (14.4.2014.) - gostujuće predavanje

Predavanje 6: link na predavanje ( 14..4.2014.)

Osim gradiva obuhvaćenog prezentacijom, na predavanju je bilo govora i kontroliranim i autonomnim faktorima promjene ponude novca, o odrednicama potražnje za novcem kod Keynesa i Friedmana (molim ponovno ih se podsjetiti), o djelotvornosti monetarne politike u kratkom roku (u odnosu na djelotvornost monetarne politike u dugom roku), o monetarnim faktorima koji dovode do razvoja financijskih kriza, itd. 

Obvezni dodatni materijali vezani uz predavanje 4, 5, 6 ... :
-
Marijana Ivanov (2012): "Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima", (link na radnu verziju), rad objavljen u knjizi/ zborniku radova "Razvojna strategija malog nacionalnog gospodarstva u globaliziranom svijetu" (urednici: Gordan Družić i Ivo Družić), HAZU i EFZG, 2012., str. 119-153
- Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010., str. 105-124, str. 129-132, str. 134-146, str. 156-175, str. 185-199, str. 206-212, str. 361-368, str. 393-399, str. 402-412, str. 583-610 te str. 639-651 - knjiga je dostupna u knjižnici EFZG - original izdanja na engleskom jeziku pod naslovom "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" zasigurno predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika iz monetarne ekonomike, a ujedno je i jednostavno pisan tako da je omiljen i među studentima i profesorima 

- gradivo obuhvaćeno gore navedenim stranicama iz Mishkinove knjige - potrebno je razumijeti i poznavati radi ispravnog razumijevanja djelovanja svih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike, a isto tako radi razumijevanja razloga zašto oni ponekada ne djeluju u uvjetima recesije, pesimizma, zamke likvidnosti itd., kao i razumijevanja monetarnih faktora razvoja financijskih kriza, pojave financijskih mjehurića itd.
- molim pročitati s razumijevanjem - ne treba pamtiti godine, događaje i nazive poduzeća - ali zapamtite faktore asimetričnosti, moralnog hazarda, anomalije, efekte (raznorazne koji se spominju), opće faktore razvoja financijskih kriza, itd.
- cilj nije da ponovno učite gradivo koje ste položili na kolegiju Monetarna politika jer se podrazumijeva da ga znate, a ako ste ga zaboravili sada ga ponovite čitajući Mishkina
- nasuprot tome cilj izučavanja Mishkina je da kroz što veći broj primjera koji su obuhvaćeni u knjizi (ovaj put iz SAD-a i drugih država) dobijete što složeniju sliku i možete razumijeti djelotvornost/ograničenja/nedjelotvornost pojedinih kanala transmisijskog mehanizma monetarne politike

Popis okvirnih pitanja iz knjige Frederic S. Mishkin: "Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta", Mate, Zagreb, 2010. -
link na popis okvirnih pitanja iz Mishkinove knjige. (objavljeno 23.4.2012., potvrđeno kao isto 1.4.2014.) U slučaju gradiva koje je ranije obrađivano u okviru kolegija Monetarna politika, a podrazumijeva se njegovo poznavanje i na kolegiju Monetarna analiza (obuhvaćeno Mishkinovom knjigom) studenti mogu formirati objašnjenja na ispitu i drugom kolokviju također i u skladu s onima koja su dana u knjizi "Monetarna politika", autora I. Lovrinović i M. Ivanov (knjiga je dostupna u knjižnici EFZG). Molim u popisu okvirnh pitanja obratiti pozornost ne samo na pitanja nego i određena objašnjenja (npr. pozitivni/negativni šokovi AS i AD) jer je naknadno skraćen broj stranica koje studenti uče iz knjige.

VAŽNO: Popis okvirnih pitanja iz Mishkinove knjige ne uključuje pitanja vezana uz gradivo prvog kolokvija, kao što ne obuhvaća niti okvirna pitanja vezana uz ostalo gradivo drugog kolokvija koje nije vezano uz knjigu. Druga okvirna pitanja vezana uz Predavanja 4, 4A, 5 ... neće biti objavljena.Radi lakšeg razumijevanja gradiva predavanja 4, 5, 6 ....  možete pročitati s razumijevanjem neke od radova u nastavku (nije potrebno ulaziti u analizu kvantitativnih modela i izračuna, već samo osvrt na problematiku i zaključke istraživanja te posebno rezultate za Hrvatsku). Od studenata se ne očekuje da se slažu sa stavovima autora, nego isključivo da analiziraju problematiku i orijentiraju se na objektivne faktore. Pri tome vodite računa o kontekstu vremena u kojem je pojedini rad pisan te godinama (razdoblju) koje su obuhvaćene istraživanjem:  

- Maruška Vizek (2007): "Ekonometrijska analiza kanala monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link 
- Vladimir Doležal (2011): "Efikasnost mehanizma monetarnog prijenosa u Hrvatskoj" - link
- Ante Žigman (2005): "Monetarna politika ciljane inflacije i transmisijski mehanizam - iskustva za Hrvatsku" - link
- Marijana Ivanov (2008): "Money, liquidity and financial cycles" -
link 
- Marijana Ivanov, Ivan Lovrinović (2007): 'Monetary transmission mechanism and behaviour of asset prices: The case of Croatia'-
link

Predavanje 7: link na predavanje (21.4.2014.)