Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

Knjiga KREDITNI RIZIK (prof.dr.sc. Drago Jakovčević, mr.sc. Ivana Jolić) može se naručiti kod RRIF plus d.o.o.,  Vlaška 68, 10000 Zagreb; fax: 01 4699766, telefon: 01 46 99 766; e-mail: rrif@rrif.hr

Predgovor
 

UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM STRUKTUROM PODUZEĆA