Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Financijske institucije i tržišta 

Preddiplomski sveučilišni studij
Burze vrijednosnica

Diplomski sveučilišni studij
Osiguranje i rizici

Preddiplomski stručni studij
Platni promet

Poslijediplomski specijalistički studiji
Tržište osiguranja i reosiguranja
Arhitektura i rizici investicijskog portfelja
Rizici u bankarstvu i osiguranju
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Izabrane teme poslovnog upravljanja