Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Suvremena financijska tržišta

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
 
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s COVID-19, za sve studente koji će polagati kolegij Suvremena financijska tržišta na ljetnim ispitnim rokovima u lipnju i srpnju 2020. godine kreiran je poseban Google Classroom: Suvremena financijska tržišta - OBAVIJESTI. Na navedenom Classroomu objavljivat će se sve upute za pristup i polaganju ispita, a šifra za pristup Classromu: wf4e4gb (https://classroom.google.com/u/0/c/MTA5MTMxMjgyMDY5).