Marija Davidović, mag. oec.

Povratak na katedru
Marija Davidović, mag. oec.
Ime i prezime
Marija Davidović
Kabinet
B-206
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Utorak: 14:00 - 16:00
Biografija
Marija Davidović, mag. oec., završila je osnovnu i srednju ekonomsku školu „Braća Radić“ u Đakovu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, smjer Financijski menadžment u rujnu 2016. godine. Karijeru započinje u privatnom računovodstvenom sektoru gdje se koncentrira na poslovanje s pravnim osobama, te usavršava u financijskom izvještavanju, vođenju poslovnih knjiga, te održavanju baze podataka za planiranje i analizu poslovanja. Od svibnja 2019. godine radi kao asistentica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu – Zagreb.

CV-Europass-HRV