Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Monetarna politika

MONETARNA POLITIKA 2023./2024.


Za sve studente koji slušaju Monetarnu politiku kod prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića otvoren je classroom, kod za classroom je: iodxrlu

Za sve studente koji slušaju Monetarnu politiku kod prof. dr. sc. Marijane Ivanov otvoren je classroom za seminarsku nastavu, kod za classroom je: hey5zfc
(Na stranici prof. dr. sc. Marijane Ivanov su classroom kodovi za predavačke grupe). 

Svi materijali relevantni za polaganje kolegija nalaze se na classroomu predmetnih nastavnika. Literatura za ISPIT uključuje:

1) Lovrinović, I., Ivanov, M.: "Monetarna politika", 2023. (novi udžbenik, radne verzije koje se odnose na 1. i 2. kolokvij dostupne na classroomu)
2) zadaci 1 i 2 u nastavku


ZADACI 1
Zadaci 1 za vježbu
Rješenja zadataka 1 za vježbu

ZADACI 2
Zadaci 2 za vježbu
Rješenja zadataka 2 za vježbu