Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

DEMONSTRATURE

​Pozivaju se zainteresirani studenti da se prijave za demonstrature na kolegijima „Monetarna politika“ i „Međunarodni financijski menadžment“ kod prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića i doc. dr. sc. Martine Nakić za akademsku godinu 2019./2020.
Prijavi je potrebno priložiti životopis (CV – Europass) i kratko motivacijsko pismo. Prijave se primaju putem maila na kvujeva@efzg.hr ili mnakić@efzg.hr. Prijave su moguće do 30. rujna 2019. godine.