Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Pisani radovi

Nove prijave za mentoriranje poslovnih projekata, seminarskih, završnih i diplomskih radova će biti otvorene od 2.studenog 2020. godine.


Preduvjet za pisanje rada pod mojim mentorstvom je odličan ili vrlo dobar uspjeh na ispitu iz kolegija iz kojeg student namjerava pisati rad, te održavanje prezentacije u okviru seminarske nastave.


Obrazac prijave pisanog rada

Upute za izradu poslovnog projekat ili seminarskog rada 

Upute za izradu završnog ili diplomskog rada

Upute za citiranje

Pravilnik o izradi pisanih radova na integriranom studiju