Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Regulacija i nadzor financijskog sektora

Poštovane kolegice i poštovani kolege,
 
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju s COVID-19, za sve studente koji će polagati kolegij Regulacija i nadzor financijskog sektora na ljetnim ispitnim rokovima u lipnju i srpnju 2020. godine kreiran je poseban Google Classroom: Regulacija i nadzor financijskog sektora (ljetni ispitni rokovi 2019/2020). Na navedenom Classroomu objavljivat će se sve upute za pristup i polaganju ispita, a šifra za pristup Classromu: rkdw7rr
(https://classroom.google.com/u/0/c/MTExODk5NDY4OTYx)