Istraživački interesi

Trgovina uslugama (Services trade)
Globalni i regionalni lanci vrijednosti (Global and regional value chains)
Trgovinski sporazumi (Trade agreements)
Multilateralni trgovinski sistem / WTO (Multilateralni trading system. WTO)
Odrziva trgovina i investicije (Sustainable trade and investment)
Zene i trgovina (Women and trade)