Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

OBAVIJEST

Ekonomika poduzetništva prijave ožujak 2021

Ekonomika poduzetništva prijave veljača 2 2021

Ekonomika poduzetništva prijave Veljača 2021

Ekonomika poduzetništva prijave Siječanj 2021

Ekonomika poduzetništva prijave Prosinac 2020

Ekonomika poduzetništva prijave Studeni 2020

Ekonomika poduzetništva prijave Rujan 2020

Ekonomika poduzetništva prijave Srpanj 2020- 2 dio

Ekonomika poduzetništva prijave Svibanj 2020

Ekonomika poduzetništva prijave Studeni 2019

Ekonomika poduzetništva prijave Rujan 2019

Ekonomika poduzetništva prijave Srpanj 2019

Ekonomika poduzetništva prijave Lipanj 2019.

Ekonomika poduzetništva prijave Svibanj 2019.

​Ekonomika poduzetništva prijave tema Travanj 2019.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Ožujak 2019.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Siječanj 2019.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Prosinac 2018.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Studeni 2018.

Ekonomika poduzetništva prijave tema Rujan 1.9.-15.9.2018. 

Ekonomika poduzetništva prijave tema Lipanj 2018. od 15.6. do 30.6.


Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2020

Obrane Ekonomika poduzetništva Lipanj 2020

Obrane Ekonomika poduzetništva Svibanj 2020

Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2019

​Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2019

Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2019

Obrane Ekonomika poduzetništva Lipanj 2019

Obrane Ekonomika poduzetništva Lipanj 2019

Obrane Ekonomika poduzetništva Rujan 2018 

Obrane EK.PODuzetništva Srpanj 2018


Upute za izradu prijava diplomskih radova
Sadržaj rada sastoji se od naziva poglavlja i podpoglavlja koji čine rad.

Obrazloženje teme treba biti oblikovano jasno i precizno, najviše na pola stranice. U obrazloženju treba ukazati na aktualnost teme, provedivost planiranih istraživanja, kao i

primjenjivost očekivanih rezultata istraživanja. Pored navedenog, potrebno je navesti ciljeve rada te korištenu metodologiju.

Popis literature čini domaća i strana literatura kojom se student namjerava služiti u izradi diplomskog rada, a kojim dokazuje svoju upućenost u temu koju je odabrao.

Izjava o akademskoj čestitosti nalazi se u prilogu 2.

 Literaturu citirati u skladu s uputama.
 https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/KID/Pravila_citiranja.pdf