Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Studij Kolegij
Sveučilišni studij Poduzetništvo
Specijalistički diplomski stručni studij „Ekonomika poduzetništva“ Poduzetničke strategije
Stakeholderski pristup poduzeću
Virtualna ekonomija
Bachelor Degree in Business (BDiB) Entrepreneurship