Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Poslovne financije
Uvod u kontroling
Kontroling
Krizni menadžment

Preddiplomski sveučilišni studij
Poslovne financije
Uvod u kontroling

Diplomski sveučilišni studij
Kontroling
Krizni menadžment

Stručni preddiplomski studij
Osnove financiranja poduzeća

Specijalistički diplomski stručni studij
Analiza ulaganja u energiju i okoliš