Demografija


Katedra za demografiju kao zasebna ustrojbena jedinca Ekonomskog fakulteta – Zagreb, osnovana je 1996. godine i kao takva jedinstvena je u Hrvatskoj. No, izučavanje demografije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ima polustoljetnu tradiciju.


Sam kolegij Demografija uveden je u nastavni plan na Ekonomskom fakultetu - Zagreb1953. godine, a nalazio se u okviru Katedre za statistiku. Prvi priručnik napisao je prof. dr. sc. Vladimir Serdar pod naslovom «Uvod u statistiku stanovništva», Školska knjiga, Zagreb, 1953. Profesor Serdar kratko je vrijeme predavao taj predmet, a zatim ga je preuzeo doc. dr. sc. Ivan Klauzer koji je do svoje smrti (1967. godine) bio nosilac predmeta. On je 1955. godine napisao prvu skriptu pod naslovom «Demografija». Nakon 1967. godine nosilac predmeta i autor triju sveučilišnih udžbenika iz demografije jest akademik Alica Wertheimer-Baletić, potpredsjednica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Svrha Demografije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb je da studentima pruži uvid u zakonitosti razvoja stanovništva, kretanje stanovništva i njegove sastavnice, promjene njegovih struktura s osobitim naglaskom na demografske aspekte ponude radne snage i zaposlenosti, te metode demografske analize. Demografija za ekonomiste, osobito je značajna za one koji proučavaju problematiku privrednog razvoja, zaposlenosti, funkcioniranja privrede, gospodarsku i socijalnu politiku, analizu tržišta, potrošnje i potražnje i sl.

U okviru Katedre izvode se kolegiji Demografija, Demografske metode i modeli, Ekonomika rada, Ekonomska sociologija na 3. i 4. godini prediplomskog sveučilišnog studija, te Demografsko-socijalni razvoj na diplomskom sveučilišnom studiju.