Prof. dr. sc. Josip Mikulić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Josip Mikulić
Ime i prezime
Josip Mikulić
Kabinet
A 303
Telefon
Web
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Utorak: 9:30 - 11:30
Biografija

Josip Mikulić je rođen 17. siječnja 1979. godine u Širokom Brijegu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Peine, Njemačkoj. 

Za Pročelnika Katedre za turizam EFZG biran je u tri mandatna razdoblja - 2016. - 2018., 2018. - 2020., te 2020. - 2022. 

Pored rada na EFZG, od 2018. godine zaposlen je i kao znanstveni savjetnik na Institutu za turizam – Zagreb. 

Dobitnik je Državne nagrade za znanost Hrvatskog sabora (2012.) i stipendije njemačke zaklade Alexander von Humboldt Stiftung za napredne istraživače (2022.).

Kolumnist je vodećeg nezavisnog stručnog medija za turizam u Hrvatskoj - hrturizam.hr.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za znanstveni rad:

 • Državna nagrada za znanost Hrvatskog sabora (2012.).
 • Priznanje EFZG za znanstvenu produktivnost (2022.) 
 • Emerald Literati Award, Outstanding paper in the Journal of Tourism & Hospitality Insights (2021.)
 • Godišnja nagrada EFZG za najbolji znanstveno-istraživački rad (2018.)
 • Nagrada „Mijo Mirković“ EFZG za izvrsnost u znanstvenom radu - tri puta (2011., 2013., 2018.).
 • Priznanje EFZG za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta (2017.)
 • Prva nagrada Emeralda, najvećeg izdavača znanstvenih časopisa iz područja menadžmenta i međunarodnog poslovanja u suradnji sa EMRBI (u koautorstvu sa T. Hernausom, 2013.).
 • Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2009.). 

Prema hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (https://bib.irb.hr), jedan je od najproduktivnijih istraživača u području ekonomije i najproduktivniji istraživač u području turizma.

Pored radova u hrvatskim časopisima i zbornicima međunarodnih skupova, Josip je objavio brojne radove u vodećim svjetskim časopisima iz područja menadžmenta, marketinga i ekonomike turizma, te iz područja upravljanja kvalitetom. 

Sudjelovao je i u izradi brojnih ekspertnih studija za renomirana hrvatska poduzeća iz domene turizma i putovanja.

Fokus njegovog profesionalnog i istraživačkog interesa usmjeren je na Upravljanje doživljajem i kvalitetom u turizmu i uslužnim djelatnostima, Marketinški menadžment i tržišnu komunikaciju u turizmu, Održivost turizma, Ekonomiku turizma, Suvremene trendove u istraživanju tržišta, te Metode istraživanja u marketingu, menadžmentu i turizmu.

Glavni je urednik časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal, drugog najstarijeg časopisa iz područja turizma na svijetu (izdavač: Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica - HTZ).

Urednik (Associate Editor) je časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier), jednog od vodećih časopisa s područja turizma u svijetu, te časopisa Ekonomski znalac (izdavač: EFZG).

Josip aktivno vlada engleskim, njemačkim i francuskim jezikom.

----------------------------------------------

Osobni podaci:
Josip Mikulić, rođen 17.01.1979. u Širokom Brijegu.

Radno iskustvo:

 • 2016.- 2022.: Pročelnik Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb
 • 2022.-: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Redoviti profesor na Katedri za turizam.
 • 2018.-: Institut za turizam - Zagreb, znanstveni savjetnik.
 • 2017.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Izvanredni profesor na Katedri za turizam.
 • 2011.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Docent na Katedri za turizam.
 • 2003.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Asistent na Katedri za turizam. 
 • 2002.: H.Neumann Management Consultants, Beč, Austrija - Praksa.
 • 2002.: Pliva d.d. - Web developer i dizajner.

Obrazovanje:
 • 2008-2009.: Doktor znanosti (PhD), EF Zagreb, doktorski studij.
 • 2004-2006.: Magistar znanosti (MSc), EF Zagreb, PDS Marketing.
 • 2001-2002.: JOSZEF Program, Ekonomsko Sveučilište u Beču (WU Wien).
 • 1998-2003.: Diplomirani ekonomist (BA), EF Zagreb, smjer Marketing.
 • 1991-1998.: Opća gimnazija «Ratsgymnasium», Peine, Njemačka.

Urednički rad:
 • Glavni urednik (Editor-in-Chief) časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal
 • Urednik (Associate Editor) časopisa Ekonomski Znalac (izdavač: EFZG)
 • Urednik (Associate Editor) časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier)
 • Član Uredničkog odbora časopisa: Acta Turistica, Ekonomski Pregled, Croatian Economic Survey, Tourism and Hospitality Management, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Poslovna Izvrsnost - Business Excellence

Članstva i ostale aktivnosti:
 • Član stručnog povjerenstva za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turisticke destinacije (2023.).
 • Član radne skupine za izradu Strategije održivog turizma do 2030.
 • Predsjednik Izvršnog odbora Fonda za potpore primijenjenim istraživanjima i razvojnim projektima Ekonomskog fakulteta – Zagreb. 
 • Član Odbora za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije (zamjenik Predsjednika).
 • Član Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Član posebne radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za identitet i brendiranje Republike Hrvatske (do 2020.)

Priznanja i nagrade:
 • 2022.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • 2021.: Emerald Literati Award for outstanding paper.
 • 2018.: Godišnja nagrada Ekonomskog fakulteta-Zagreb za najbolji znanstveno-istraživački rad (prema JCR, 2018).
 • 2018.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 • 2017.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • 2013.: Emerald/EMRBI Business Research Award for Emerging Researchers.
 • 2013.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb.
 • 2012.: Državna nagrada za znanost, kategorija: Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti, Hrvatski sabor. 
 • 2012.: Godišnja nagrada Znanstvenog vijeća Instituta za turizam za najbolji znanstveni rad.
 • 2011.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 • 2009.: Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
 • 2001.: CEEPUS stipendija.
 • 2001.: Prvo mjesto u RH na marketinškom natjecanju InterAd, International Advertising Agency, NY. 
 • 1996.: Rotary klub stipedija. 

Strani jezici:
 • njemački
 • engleski
 • francuski

Europass CV - HR

Europass CV - EN