Prof. dr. sc. Josip Mikulić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Josip Mikulić
Ime i prezime
Josip Mikulić
Kabinet
A 303
Telefon
Web
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Na studijskom dopustu u ak.god. 2023/2024.
Biografija

Josip Mikulić je rođen 17. siječnja 1979. godine u Širokom Brijegu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Peine, Njemačkoj. 

Redoviti profesor je na Katedri za turizam EFZG te znanstveni savjetnik na Institutu za turizam - Zagreb. 

Za Pročelnika Katedre za turizam EFZG biran je u tri mandatna razdoblja (2016. - 2022.).  

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za znanstveni rad. 

Stipendist je njemačke zaklade Alexander von Humboldt Stiftung (2023./2024.).

Državnu nagradu za znanost Hrvatskog sabora dobiva dva puta (2012. i 2023.).

Član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Sudjeluje u radnim skupinama za izradu strateških nacionalnih dokumenata (MINTS, HTZ, MPGI).

Sudjelovao je u izradi brojnih ekspertnih studija za organizacije na području turizma. 

Profesionalni i istraživački fokus mu je usmjeren na Održivost turizma, Ekonomiku turizma, Doživljaj i kvalitetu u turizmu i uslužnim djelatnostima, Tržišnu komunikaciju, Trendove u istraživanju tržišta, te Metode istraživanja u marketingu, menadžmentu i turizmu.

Glavni urednik je časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal, drugog najstarijeg časopisa iz područja turizma na svijetu (izdavač: Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica - HTZ).

Pomoćni urednik je časopisa Ekonomski znalac (izdavač: EFZG), te Past Associate Editor časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier).

Povremeno objavljuje kolumne na nezavisnom stručnom portalu za turizam hrturizam.hr i u Lider-u.

Josip aktivno vlada engleskim, njemačkim i francuskim jezikom.

----------------------------------------------

Osobni podaci:
Josip Mikulić, rođen 17.01.1979. u Širokom Brijegu.

Radno iskustvo:

 • 2023.-: Berlin School of Economics and Law - Senior research fellow.
 • 2016.- 2022.: Pročelnik Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb
 • 2022.-: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Redoviti profesor na Katedri za turizam.
 • 2018.-: Institut za turizam - Zagreb - Znanstveni savjetnik.
 • 2017.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Izvanredni profesor na Katedri za turizam.
 • 2011.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Docent na Katedri za turizam.
 • 2003.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Asistent na Katedri za turizam. 
 • 2002.: H.Neumann Management Consultants, Beč, Austrija - Praksa.
 • 2002.: Pliva d.d. - Web developer i dizajner.

Obrazovanje:
 • 2008-2009.: Doktor znanosti (PhD), EF Zagreb, doktorski studij.
 • 2004-2006.: Magistar znanosti (MSc), EF Zagreb, PDS Marketing.
 • 2001-2002.: JOSZEF Program, Ekonomsko Sveučilište u Beču (WU Wien).
 • 1998-2003.: Diplomirani ekonomist (BA), EF Zagreb, smjer Marketing.
 • 1991-1998.: Opća gimnazija «Ratsgymnasium», Peine, Njemačka.

Urednički rad:
 • Glavni urednik (Editor-in-Chief) časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal
 • Urednik (Associate Editor) časopisa Ekonomski Znalac (izdavač: EFZG)
 • Past Associate Editor časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier)
 • Član Uredničkog odbora časopisa: Acta Turistica, Ekonomski Pregled, Croatian Economic Survey, Tourism and Hospitality Management, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Poslovna Izvrsnost - Business Excellence

Članstva i ostale aktivnosti:
 • Član Radne skupine za pripremu Nacrta pravilnika o metodologiji izračuna prihvatnih kapaciteta (MINTS).
 • Član Radne skupine za pripremu Nacrta pravilnika o metodologiji izrade plana upravljanja destinacijom (MINTS).
 • Član Povjerenstva za prigovore Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).
 • Član Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje od 2023. do 2024. godine.
 • Član Stručnog povjerenstva Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turisticke destinacije (2023.).
 • Član Radne skupine za izradu Strategije održivog turizma do 2030 (MINTS).
 • Član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).
 • Predsjednik Izvršnog odbora Fonda za potpore primijenjenim istraživanjima i razvojnim projektima Ekonomskog fakulteta - Zagreb. 
 • Član Odbora za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije (zamjenik Predsjednika).
 • Član Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Član radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za identitet i brendiranje Republike Hrvatske (do 2020.)

Priznanja i nagrade:
 • 2023.: Stipendija Zaklade Alexander von Humboldt za napredne istraživače.
 • 2023.: Državna nagrada za znanost, kategorija: Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti, Hrvatski sabor.
 • 2023.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • 2022.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • 2021.: Emerald Literati Award for outstanding paper.
 • 2018.: Godišnja nagrada Ekonomskog fakulteta-Zagreb za najbolji znanstveno-istraživački rad (prema JCR, 2018).
 • 2018.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 • 2017.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • 2013.: Emerald/EMRBI Business Research Award for Emerging Researchers.
 • 2013.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb.
 • 2012.: Državna nagrada za znanost, kategorija: Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti, Hrvatski sabor. 
 • 2012.: Godišnja nagrada Znanstvenog vijeća Instituta za turizam za najbolji znanstveni rad.
 • 2011.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 • 2009.: Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
 • 2001.: CEEPUS stipendija.
 • 2001.: Prvo mjesto u RH na marketinškom natjecanju InterAd, International Advertising Agency, NY. 
 • 1996.: Rotary klub stipendija. 

Strani jezici:
 • njemački
 • engleski
 • francuski

Europass CV - HR

Europass CV - EN