Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Jean Monnet projekt na Ekonomskom fakultetu Zagreb - "Solidary Europe for Inclusive Society" (EUsolis)

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA - European Education and Culture Executive Agency) je u okviru Erasmus+ Poziva na podnošenje prijedloga EAC/A09/2021 prihvatila financiranje projekta u okviru Aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja (Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Teacher Training) pod nazivom "Solidary Europe for Inclusive Society" (EUsolis). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je trogodišnjega projekta. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, a članovi projektnoga tima su izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić, dr. sc. Ana Rep, Marija Šimunović, viši knjižničar, Davorka Jukica, diplomirani knjižničar i Tatjana Golojuh Luketa, dipl. ing. građ.
 

Opći ciljevi projekta su (1) podupirati cjeloživotno učenje u kontekstu europskih tema kao obrazovnog, profesionalnog i osobnog razvoja pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno nastavnika i knjižničara, (2) osigurati okruženje za bolje razumijevanje funkcioniranja Europske unije i potaknuti mlade da postanu aktivni europski građani koji doprinose aktivnom društvu Europske unije, (3) promicati jednakost, uključivost, pravednost i suradnju među mladima. 
 

Aktivnosti projekta organizirat će se kroz četiri modula: (1) Mladi i aktivno društvo Europske unije, (2) Raznolikost, (3) Solidarna Europa i (4) Održivi gradovi. EFZG KDC i EDC označeni su kao važno mjesto stjecanja i distribucije znanja te će biti središnja točka za razmjenu znanja i prijenos novih spoznaja.


alternatetext

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.