Javne obrane tema doktorskih radova

Postupak obrane teme doktorskog rada
1. Nakon što Odbor za doktorske studije prihvati temu doktorskog rada doktoranda, predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora. Nakon donošenja Odluke Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora imenovano Povjerenstvo utvrđuje vrijeme i mjesto usmene javne obrane teme doktorskog rada, a Referada za studente poslijediplomskih studija obavijest o održavanju javne obrane teme objavljuje na Oglasnoj ploči Referade za studente poslijediplomskih studija i na mrežnoj stranici Fakulteta.

2. Obrana teme doktorskog rada je javna, a obranu otvara i zaključuje predsjednik Povjerenstva.

3. Pristupnici prilikom usmenog izlaganja trebaju u 15 minuta pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora obrazložiti:
   a) s kime su, osim s predloženim mentorom, izvršene dodatne konzultacije o predmetu znanstvenog istraživanja,
   b) predmet i ciljeve istraživanja,
   c) hipoteze i metode istraživanja koje će se koristiti kod provjere hipoteza,
   d) dispoziciju doktorskog rada,
   e) relevantne bibliografske izvore,
   f) očekivani znanstveni doprinos.

4. Predsjednik Povjerenstva poziva članove Povjerenstva na postavljanje pitanja doktorandima.

5. Nakon provedene rasprave Povjerenstvo se povlači, analizira usmenu obranu prijave teme doktoranda te donosi odluku je li doktorand uspješno ili neuspješno obranio temu doktorskog rada. 

6. Ukoliko kandidat uspješno obrani temu doktorskog rada imenovano Povjerenstvo ispunjava Izvješće s javne obrane teme doktorskog rada i Obrazac DR. SC. -02 - Ocjena teme doktorskog rada te ih podnosi Odboru za doktorske studije u dva vlastoručno potpisana primjerka, u roku za prikupljanje materijala za sjednicu Odbora.


Raspored zakazanih javnih obrana tema:
 
JAVNE OBRANE OCJENA TEMA DOKTORSKOG RADA U LIPNJU 2024. GODINE
 
R.B.        STUDIJ MATIČNI BROJ STUDENTA TEMA DOKTORSKOG RADA  POVJERENSTVO ZA OCJENU TEME DOTORSKOG RADA I PREDLAGANJE MENTORA                                          DATUM OBRANE
1. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-22-2019 Čimbenici uspješnosti integracije vrhunskih sportaša u tržište rada Izv. prof. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić           Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan                          Izv. prof. dr. sc. Sanela Škorić Srijeda, 12. lipnja 2024. godine u 11:00 sati u dvorani 54
2. Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-19-2021 Važnost dijeljenog vodstva u ostvarivanju svrhe neprofitnih organizacija Prof. dr. sc. Domagoj Hruška                         Izv.  prof. dr. sc. Ivana Marić                            Izv. prof. dr. sc. Ivan Malbašić Četvrtak, 13. lipnja 2024. godine u 12:00 sati u dvorani 36 .
3 Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija DS-11-2020 Analiza profitno - rizičnih obilježja različitih kategorija mirovinskih fondova u odabranim zemljama i njihov doprinos razvoju tržišta kapitala Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić                         Izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić                           Dr. sc. Tajana Barbić Ponedjeljak, 17. lipnja 2024. godine u 16:00 sati u dvorani 36.