Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić
Ime i prezime
Tunjo Perić
Kabinet
B 505
Telefon
Web
Konzultacije
  • Četvrtak, 12:00-14:00 u kabinetu B505 uz prethodnu najavu mailom
Biografija
Tekstualni okvir: ŽIVOTOPIS (CURICULUM VITAE)Ime i prezime:                        Tunjo Perić
Adresa:                                   Komedini 1, 10090 Zagreb
E-mail adresa:                          tperic@efzg.hr
Telefon:                                   01-238-3364
Mjesto i datum rođenja:       Dubravice Donje, BiH, 19. 08. 1957.
Mjesto zaposlenja:                   Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet - Zagreb
Državljanstvo:                          Hrvatsko
Matični broj znanstvenika:  173831
 
Tunjo Perić je izvanredni profesor na Katedri za matematiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, a matematiku i informatiku  na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Doktorsku disertaciju je obranio 1988. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomskom fakultetu u Subotici. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Matematika, Operacijska istraživanja i Teorija igara na Integriranom sveučilišnom studiju ekonomije i poslovne ekonomije. Na Sveučilišnom doktorskom studiju ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu iz kolegija Teorija igara.
Obrazovanje:
Doktorat:
Veljača 1988: Optimizacija proizvodnje metodama višekriterijalnog programiranja, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, SFRJ.
Magisterij:
Srpanj 1985: Analiza i primjena metodologije razlomljeno-linearnog programiranja u sferi maksimizacije produktivnosti rada, optimizacije ekonomičnosti i maksimizacije rentabilnosti u proizvodnim organizacijama udruženog rada, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, SFRJ.
Osnovni studij:
Prosinac 2014: Magistar matematike i informatike, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet u Travniku, BiH
Listopad 2012: Prvostupnik matematike i informatike, Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet u Travniku, BiH.
Srpanj 1981: Diplomirani ekonomist, Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet u Brčkom, SFRJ.
Profesionalno iskustvo:
Prosinac 1981 – siječanj 1990: Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet u Brčkom (asistent na kolegiju Matematika za ekonomiste i docent na kolegiju Marketing);
Veljača 1990 – listopad 1991: Sveučilište u Splitu, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku (docent na kolegijima Ekonometrija, Statisika i Matematika II);
Ožujak 1993 – travanj 2012: Pekarne Sunce, Rakitje (voditelj poslovanja poduzeća);
Ožujak 2008 – rujan 2012: Univerzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet (vanjski suradnik u nastavi – docent na kolegijima: Poslovno odlučivanje I, Poslovno odlučivanje II, Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju, Multivarijaciona analiza);
Od svibnja 2012: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Katedra za matematiku (docent na kolegijima: Matematika, Operacijska istraživanja, Teorija igara, Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom (izvodio dio nastave tijekom akademske 2012./2013. i 2013./2014. godine).
Na Matematičkom odsjeku Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli izvodio nastavu iz kolegija Teorija igara tijekom akademske 2013./2014. i 2014./2015. godine.
Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Univerziteta u Istočnom Sarajevu izvodio nastavu iz kolegija Metodologija naučno istraživačkog rada tijekom akademske 2016./2017. godine.
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Hrvatsko udruženje ekonomista i Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Hrvatsko statističko društvo i Međunarodna asocijacija inženjera IAENG. Član Sekcije za matematičko programiranje i teoriju igara od 2007. godine.
Recenzije znanstvenih radova, knjiga i e-nastavnih materijala
1. Vugdalić, R., Rešić, S., Operaciona istraživanja, Papir-karton d.o.o., Tuzla, 2011. ISBN: 978-9958-1929-0-6 (161 stranica teksta)
2. Babić, Z., Modeli i metode poslovnog odlučivanja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011, ISBN: 978-953-281-036-3. (333 stranice teksta)
3. Rešić, S., Mešanović, S., Uvod u finansijsku matematiku, Papir-karton d.o.o., Tuzla, 2017. ISBN: 978-9926-429-02-07 (188 stranica teksta)
4. Matejaš, j., Numeričke metode u ekonomiji, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.
Recenzirao više od 40 članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova.
Mentorstva
Diplomski radovi – predbolonjski ciklus obrazovanja : 14 kandidata (Ekonomski fakultet u Brčkom i Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku)
Završni radovi – bolonjski ciklus obrazovanja: 19 kandidata,
Diplomski radovi – bolonjski ciklus obrazovanja: 6 kandidata
Magistarski radovi – predbolonjski ciklus obrazovanja: 1 kandidat.
Održana stručna predavanja
1. T. Perić, Problemi optimizacije proizvodnje metodama višekriterijalnog programiranja, Predavanje u okviru Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara, 29.11.2007.
2. T. Perić, Optimizacija financijske strukture poduzeća upotrebom prilagođene metode ciljnog programiranja, Predavanje u okviru Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara, 20.9.2012.
3. J. Matejaš, T. Perić, Nova metoda za rješavanje problema višekriterijskog programiranja, Predavanje u okviru proslave 96. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Primjena matematike u ekonomiji.
Sudjelovanje u radu uređivačkih odbora
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić - član Uredništva časopisa “Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics” (CREBSS) is an international scientific journal that has been published in two issues per volume yearly by the Croatian Statistical Association (CSA).
Printed: ISSN 1849-8531
Online: ISSN 2459-5616 Izdavač:  Hrvatsko statističko društvo (Croatian Statistical Association);
Ilica 3, HR-10000 Zagreb, Croatia
Online izdavač: DE GRUYTER OPEN, Bogumiła Zuga 32A Str., 01-811 Warsaw, Poland (De Gruyter Open site https://www.degruyter.com/view/j/crebss )
UDK: 33;519,2
DOI: 10.1515/crebss
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić - član Uredništva zbornika međunarodne konferencije:
“Proceedings of the ISCCRO – international statistical conference in Croatia” – (Electronic version ISSN 1849-9872)
ISCCRO’16:  The 1st International Statistical Conference in Croatia, 05-06 May, 2016, Zagreb, Croatia; TOPIC: „New Challenges of Official and Applied Statistics in European Union“, (CD-rom); (ISCCRO’16 Conference Web Site: https://www.hsd-stat.hr/en/isccro_en/).
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić - član Uredništva knjige sažetaka međunarodne konferencije:  “Bookof abstracts of the ISCCRO – international statistical conference in Croatia” – (Print ISSN 1849-9864)
ISCCRO’16:  The 1st International Statistical Conference in Croatia, 05-06 May, 2016, Zagreb, Croatia; TOPIC: „New Challenges of Official and Applied Statistics in European Union“; (ISCCRO’16 Conference Web Site: https://www.hsd-stat.hr/en/isccro_en/).
Tiskana verzija knjige sažetak sadrži listu ISCCRO’16 Conference International Scientific Committee.
Izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić - član Uredništva časopisa „Asian Journal of Mathematics and Computer Research”, od rujna 2017. godine. (https://www.ikpress.org/editorial-board-members/44)