Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Davor Filipović
Ime i prezime
Davor Filipović
Kabinet
A 406
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 15:00 - 17:00
Biografija

Ime i prezime: Davor Filipović
Sadašnje zvanje: izvanredni profesor
Katedra: Organizacija i menadžment
Adresa: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kabinet: A 406
E-mail: dfilipovic@efzg.hr  

OSOBNI PODACI:

Datum rođenja: 10. lipnja 1984.
Mjesto rođenja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

OBRAZOVANJE:

2008. - 2011. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, EDAMBA doktorski studij iz Poslovne ekonomije. Obranio doktorsku disertaciju "Modeliranje egzogenih i endogenih varijabli organizacije za uspješno preuzimanje poduzeća".  
2007. - 2008. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički poslijediplomski studij "Strategija i korporativno upravljanje". Obranio specijalistički poslijediplomski rad "Odnos eksterne revizije i nadzornog odbora u korporativnom upravljanju".
2004. - 2006. Diplomirao 12. rujna 2006. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu - smjer financije.
2002. - 2004. Na Fairleigh Dickinson University u New Jerseyju, SAD, završio četiri semestra - smjer business management.
2002. Završio srednju Ekonomsko - birotehničku školu u Splitu.

DODATNO OBRAZOVANJE:

2020. Workshop "Enhancing Competences of Supervisory Boards and Audit Committees in SOEs" (u organizaciji European Bank for Reconstruction and Development i Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine)
2020. Workshop "State and SOE Guidelines for Preparation and Implementation of SOE Restructuring and FOPIP Plans" (u organizaciji European Bank for Reconstruction and Development i Ministarstva državne imovine)
2017. Workshop "Enhancing Competencies of Supervisory Board Members on Corporate Governance of State-Owned Enterprises" (u organizaciji European Bank for Reconstruction and Development i Ministarstva državne imovine) 
2014. Harvard Kennedy School - John F. Kennedy School of Government, Executive Education: Art and Practice of Leadership Development (dobitnik stipendije Andronico Lukšić Fellowship)
2011. European Training Program - "How to be successful with EU Funding" and "Working with EU" (Brussels, Belgija; u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i European Training Institute)
2010. 5th Workshop on Organizational Change and Development: Core Competencies in Changing World (Wirtschaftsuniversität Beč, Austrija; u organizaciji European Institute for Advanced Studies in Management)
2009. QMS Auditor/Lead Auditor Training Course (u organizaciji Lloyd's Registara Zagreb)
2009. Edukacija "Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora" (u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i Ekonomskog fakulteta Split)

RADNO ISKUSTVO:

4/2022. - 12/2023. Vlada Republike Hrvatske - ministar gospodarstva i održivog razvoja
2021. - 2022. INA d.d. - član Nadzornog odbora.
2021. - 2022. Gradska skupština Grada Zagreba - zastupnik, član Odbora za financije, član Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost. 
2019. - danas. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za organizaciju i menadžment - izvanredni profesor.
2017. - 2022. Hrvatske šume d.o.o. - predsjednik Nadzornog odbora, član revizijskog odbora.
2017. - 2021. Gradska skupština Grada Zagreba - zastupnik, predsjednik Odbora za financije, član Odbora za gospodarski razvoj, član Odbora za kontrolu, član Odbora za mladež, član Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb, član Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost.  
2014. - 2019. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za organizaciju i menadžment - docent.
2008. - 2014. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za organizaciju i menadžment - asistent i viši asistent.
2007. - 2008. Zaposlen u konzultantskom društvu Proventus strategije d.o.o. Zagreb na poslovima investicijskog analitičara.
2004. - 2007. Zaposlen u revizorskom društvu Fimar d.o.o. Split na poslovima asistenta ovlaštenog revizora.

DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST:

2013. Državna nagrada za znanstvene novake u području društvenih znanosti za iznimno vrijedan doprinos ekonomskoj znanosti, koji se temelji na objavljenoj knjizi Izazovi integracijskih procesa: rast poduzeća putem spajanja, preuzimanja i strateških saveza kao i više znanstvenih radova koji se po svojoj originalnosti, znanstvenom doprinosu i novim znanstvenim spoznajama odnose na ekonomsku teoriju, metodologiju i modele istraživanja ekonomskih pojava.

MEĐUNARODNA PRIZNANJA:

Europsko udruženje doktorskih studija (EDAMBA) svake godine nagrađuje najbolje doktorske disertacije iz područja ekonomije i poslovne ekonomije. Na EDAMBA Thesis Competitionu 2012, u konkurenciji 67 sveučilišta iz 25 zemalja, doktorska disertacija pod nazivom „Modeliranje egzogenih i endogenih varijabli organizacije za uspješno preuzimanje poduzeća“ ocjenjena je kao vrijedno znanstveno djelo i uvrštena je u top 10 disertacija.

NAGRADA "MIJO MIRKOVIĆ":

2017. Nagrada "Mijo Mirković" za sveučilišni udžbenik koji po sadržaju, sistematizaciji poznatih i novih spoznaja te pedagoškoj prezentaciji kao i po jezičnom izričaju, značajno unaprjeđuje obrazovni proces i popularizira ekonomsku znanost.
2015. Nagrada "Mijo Mirković" za skupni znanstveni članak s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije. 
2013. Nagrada "Mijo Mirković" za samostalan znanstveni rad mlađim znanstvenicima.

PRIZNANJE EKONOMSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU:

2013. Priznanje za koautorstvo na vrijednom znanstvenom djelu "Mogućnost restrukturiranja Aluminij d.d. Mostar".   

OSTALA MEĐUNARODNA PRIZNANJA:

2003. Fairleigh Dickinson University - Alfa Beta Award za akademska i sportska postignuća.
2002. Fairleigh Dickinson University - Alfa Beta Award za akademska i sportska postignuća.

ČLANSTVO U UDRUGAMA: 

2015. - 2016. Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - predsjednik.
2009. - 2011. Hrvatska udruga certificiranih članova nadzornih i upravnih odbora - član Odbora za poslovnu izvrsnost i predstavnik uprave za kvalitetu.

ZNANSTVENI PROJEKTI:

  • Znanstveni projekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost "Building Croatian Manufacturing Competitiveness", voditeljica: izv. prof. dr. sc. Jasna Prester.
  • Međunarodni projekt Europske komisije "Fostering Entrepreneurship in Higher Education - FoSentHE", voditeljica: prof. dr. sc. Marina Dabić.
  • Znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa "Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća", voditeljica: prof. dr. sc. Lovorka Galetić.