MZOS Arhiv projekata i programa 2005-2014

Znanstvenici Ekonomskog fakulteta - Zagreb bili su voditelji su sljedećih programa koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa:

Strategija razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj
Nevenka Čavlek

Strategija suvremenog nacionalnog gospodarskog razvitka
Ivo Družić

Model konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda pri ulasku Hrvatske u EU
Nataša Renko

Konkurentnost hrvatskih poduzeća
Darko Tipurić

Znanstvenici Ekonomskog fakulteta - Zagreb bili su voditelji projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa iz područja Demografije, Matematike, Ekonomije i Informacijskih znanosti i Prava:

Demografija

Utjecaj demografskih promjena na gospodarski razvoj - Popis radova
Anđelko Akrap

Matematika

Algoritmi, heuristike i metaheuristike za probleme rasporeda - Popis radova
Kristina Šorić

Ekonomija

Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća - Popis radova
Darko Tipurić

Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija - Popis radova
Ksenija Dumičić

Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća - Popis radova
Katarina Žager

Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća - Popis radova
Lovorka Galetić

Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta - Popis radova
Ivo Družić

Financijska stabilnost, makroekonomska politika i aktivnost financijskih tržišta - Popis radova
Boris Cota

Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH - Popis radova
Nataša Renko

Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru RH - Popis radova
Vesna Vašiček

Hrvatska i Europska unija - stanje i perspektive - Popis radova
Aleksandar Bogunović

Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa - Popis radova
Alen Stojanović

Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj Uniji  - Popis radova
Jasminka Šohinger

Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju - Popis radova
Luka Neralić

Modeliranje distribucijskih kanala za ekološke proizvode i zaštita potrošača u RH - Popis radova
Vesna Brčić-Stipčević

Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju - Popis radova
Luka Neralić

Metodologija konjunkturnih istraživanja Europske unije i Republike Hrvatske - Popis radova
Mirjana Čižmešija

Procjena i unapređenja kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga - Popis radova
Jurica Pavičić

Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj - Popis radova
Darko Prebežac

Razvoj suvremenih prodajno-distribucijskih sustava u hrvatskim poduzećima - Popis radova
Marija Tomašević-Lišanin

Analiza, ocjena i prijedlog mjera za uspješniji razvoj malog gospodarstva RH - Popis radova
Marica Škrtić

Koncepcija razvoja zdravstvenog i kulturnog turizma u Hrvatskoj - Popis radova
Nevenka Čavlek

Uloga terminskih tržišta u razvoju hrvatskog gospodarstva - Popis radova
Tonći Lazibat

Strateško povezivanje i umrežavanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća - Popis radova
Marko Kolaković

Inovacije u proizvodnji kao konkurentna sposobnost poduzeća - Popis radova
Borna Bebek

Menadžerski alati u digitalnom poduzeću  - Popis radova
Marina Dabić

Analiza konkurentnosti gospodarstva Hrvatske - Popis radova
Mirjana Dragičević

Strategija razvoja imidža Republike Hrvatske u procesu pridruživanja EU - Popis radova
Tanja Kesić

Informacijske znanosti

Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem - Popis radova
Vesna Bosilj-Vukšić

Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća - Popis radova
Mirjana Pejić-Bach

Pravo

Modernizacija i harmonizacija hrvatskog ugovornog prava i europsko pravo - Popis radova
Deša Mlikotin-Tomić

Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici - Popis radova
Jasminka Pecotić